2020-04-27 Innovationer
Wallenius Marine tror på vind i seglen

En helt ny generation segelfartyg håller på att se dagens ljus. Moderna fraktfartyg som transporterar 7 000 bilar – med ett minskat koldioxidutsläpp på hela 90 %. Ambitionen är att fartygen ska bli helt utsläppsfria.

I ett samarbetsprojekt utvecklar nu Wallenius Marine, KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) och den marina partnern SSPA framtidens transportfartyg – med vinden som energikälla. Så här beskriver Jakob Kuttenkeuler, professor i marina system vid KTH, sin förhoppning på projektet i Sjöfartstidningen:

”Detta innebär ett paradigmskifte inom sjöfarten. Dagens fartyg kör alldeles för fort och förbrukar mycket bränsle. Det har fungerat med de låga oljepriserna, men miljön har tagit stryk. Detta är världens första realiserbara emissionsfria fartygskoncept i modern tid.”

Sjöfarten står för 90 procent av världsfrakten vilket innebär mer än två procent av världens samlade utsläpp. Så miljöfrågan är förstås central i detta utvecklingsprojekt, vilket Per Tunell, Chief Operating Officer, Wallenius Marine, bekräftar i Sjöfartstidningen:

”Branschen står inför enorma utmaningar när det gäller hållbarhet, och den här typen av lösningar med vinddrivna fartyg på oceanerna är den absolut mest intressanta lösningen för att nå hållbar sjöfart.”

De moderna segelfartygen har ett skrov som är aerodynamiskt utformat, och på däck finns en plattform med 70 meter höga segel. Frakttiden kommer att bli några dagar längre över Atlanten, jämfört med ett motorgående fartyg. Till SVT säger projektledaren Michael Razola, Wallenius Marine, att han tror på lönsamhet:

”Det kan handla om att bränslepriserna går upp, att det införs skatter på koldioxid och FN:s organ IMO som kommer med krav 2050 på kraftigt reducerade utsläpp från fartygssektorn.”

Projektet har fått 27 miljoner kronor i bidrag av Trafikverket, och ambitionen är att ha ett fartyg färdigt för beställning under 2021 för leverans under 2024.

 

Källor:
sjofartstidningen.se
svt.se

Läs gärna mer på:
walleniusmarine.com

 

Bild: Wallenius Marine

Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: 9.00 - 17.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Stängt