Vägen till optimerade verksamheter med AI?

Artificiell intelligens gör dagligen framsteg som förändrar många branscher. Att hoppa på tåget är en god idé för alla – för att hitta sätt att implementera eller dra nytta av AI-verktyg som kan ta verksamheten framåt.

Vår samarbetspartner AFRY är en förespråkare för att se möjligheterna med artificiell intelligens och, som de själva beskriver det, accelerera samarbetet mellan människa och maskin för en kollektiv intelligens.

 

En inkluderande definition av AI

Definitionerna av artificiell intelligens kan variera. AFRY vill att definitionen av AI ska välkomna och uppmuntra alla att delta i diskussionerna om hur vi kan använda det – oavsett teknisk kompetens.

De beskriver AI som ”alla metoder som använder historisk data för att skapa affärsvärde, ofta genom träffsäkra förutsägelser”, med uppdraget att hjälpa människor att lösa problem av varierande komplexitetsgrad på intelligenta och säkra sätt.

 

För en bättre värld

Enligt AFRY:s syn på AI kan (och bör) tekniken och verktygen användas med goda ändamål för att hjälpa oss människor att skapa en bättre samtid – och framtid.

Det går förstås att dra hur stora växlar som helst – men stor förändring kan också börja i det lilla. I det egna hushållet, eller den egna verksamheten.

Ett sätt att optimera ditt företag med hjälp av maskinteknik kan vara att låta ett AI-verktyg se över verksamhetens energiförbrukning. AFRY Energy Controller är ett sådant verktyg som hjälper till med energieffektivisering, som du som Enkla-kund kan ta del av.

 

Det här säger AI själv om saken!

Vi frågade chattboten ChatGPT hur den tycker att företag kan använda AI för att energieffektivisera sina verksamheter. Håller du med?

  • Prediktivt underhåll: Använd AI för att förutsäga när utrustning behöver underhåll och minska risken för oplanerade driftstopp och onödiga reparationer.
  • Smarta belysningssystem: Använd AI för att anpassa belysningen baserat på naturligt ljus och rörelser i rummen.
  • Optimerad uppvärmning och kylning: Använd AI för att optimera temperaturen automatiskt och minimera energiförluster.
  • Optimera energiförbrukning: Använd AI för att analysera energiförbrukning och identifiera mönster för att minska energiförluster och optimera energiförbrukning.
  • Effektivare logistik: Använd AI för att optimera rutter för att minska bränsleförbrukning och energiförluster.

 

Vill du veta mer om energieffektivisering eller någon av våra andra mertjänster? Kontakta din rådgivare så hjälper vi dig vidare.

Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: 09.00 - 15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00