Enkla Elbolagets logga
2021-02-23
Upplagt för ladd i Brf Konstapeln och Brf Vildgåsen

Att bli en attraktiv förening och följa med i samhällsutvecklingen – det var drivande när två bostadsrättsföreningar i Östersund satsade på laddstolpar. Nu kan de erbjuda laddning till boende med elbil, men föreningarna valde lite olika lösningar på vägen dit.

Fyra nya Mer Sweden-stolpar med två laddplatser vardera sticker upp ur i snödrivan längs garagen på Körfältet i Östersund. Redo att ladda de boendes elbilar.

– Än så länge har vi bara ett par användare men fler är på gång och vi har bjudit in våra grannföreningar. Har de någon som vill ladda kan de använda våra stolpar, säger Hillevi Lithander, styrelseledamot och drivande i projektet i Brf Konstapeln.
Föreningen har valt att göra öppna laddplatser för sina 226 medlemmar. Den som ska ladda åker till stolpen, laddar sin bil och parkerar sedan om den på en annan, fast parkeringsplats. Det är bara föreningens anslutna bilar som kan ladda på stolparna och varje bilägare betalar för sin egen laddning – allt styrs med ett kort från laddplatsoperatören Mer Sweden.

– Det är smidigt. Vi har en ganska låg kostnad för laddning här hemma, men vill man ladda snabbt på en Mer Sweden-plats på väg till Sundsvall så betalar man en annan, högre taxa, förklarar Hillevi.

Vill ligga i framkant
Vägen till laddplatser började 2018. Kommunen och regionen ordnade informationsträffar för att främja utbyggnaden av laddinfrastruktur, och Hillevi var med på ett par av dessa. Tanken väcktes och föreningens styrelse kände att det var rätt, berättar Brf Konstapelns ordförande Anders Faxbrink:

– Dels så ökar det attraktiviteten att bo här. Och sen vill vi ligga i framkant: när man ser utvecklingen på elbilar och i samhället, då måste ju vi som förening också anpassa oss, säger han.
Från tanke till beslut var vägen ganska rak:

– Styrelsen bestämde att vi ville satsa och fick godkänt på en stämma, säger Hillevi.
Därefter blev det lite ”tjorvigare”, som Anders uttrycker det. Att driva byggprojekt är alltid komplext; ta in anbud från installatörer, asfaltsläggare med flera, och projektleda hela processen.

– Det har tagit tid, som vilket bygge som helst. Men jag har fått mycket hjälp från vår elnätsleverantör, min kontaktperson där har alltid haft svar på mina frågor, säger Hillevi.

Laddning på fasta p-platser
En förening som valde en lite annan väg är Brf Vildgåsen, några kilometer längre bort. Vice ordförande Johnny Edberg berättar:

– Vi valde att låta vår elnätsleverantör göra en totalentreprenad så de har löst allt från start till mål: sökt bidrag och skött kontakten med entreprenörer. Det har gått som på räls, säger han.
Vildgåsen fick upp sina laddstolpar hösten 2019. Och förutom att de lejde ut hela arbetet, valde de även en annan typ av placering av dem. Stolparna är monterade på tolv fasta p-platser, varav hälften i garage och resten utomhus.

– Vi har gjort ett rotationsavtal med våra medlemmar, så att om man har en vanlig p-plats och köper elbil, så får man byta till en plats med laddstolpe.
Idag är det två medlemmar som nyttjar stolparna. Men Johnny har ändå sett sig tvungen att tacka nej när grannföreningar hört av sig om att få nyttja någon av dem. Antalet p-platser är begränsat och han vill inte tvinga någon av sina medlemmar att parkera på gatan. Dessutom tror han att stolparna snart kommer till användning, flera i föreningen har visat intresse.

– Hela projektet började med att vi inte ville stänga ute eventuella lägenhetsköpare, för att vi inte skulle ha en laddplats till dem. Det här gör oss absolut mer attraktiva som förening och reaktionerna bland våra medlemmar har enbart varit positiva, säger Johnny Edberg.

Ekonomin – så gjorde föreningarna:

  • Båda bostadsrättsföreningarna sökte och beviljades stöd för inköp av laddstolpar.
  • Själva installationen samt byggrelaterade kostnader togs av bostadsrättsföreningen som en investering.
  • De som använder laddstolparna betalar dels en serviceavgift på drygt 100 kronor/månad till laddoperatören, dels för den el de förbrukar.

7 smarta tips för laddstolpar till Brf:en

  1. Fundera på om ni vill driva projektet själva eller om ni vill ta en totalentreprenad på jobbet.
  2. Kolla läget: hur många är faktiskt intresserade i föreningen? Skicka ut en enkät och ta höjd för att fler kan vilja hoppa på över tid.
  3. Fundera på placering: fasta laddplatser för en användare eller öppna som flera användare delar på? Utgå från föreningens marktillgång och liknande förutsättningar.
  4. Satsa på ett system som är rättvist för hyresgästerna där var och en betalar för sin laddning.
  5. Investera i en skalbar lösning med moderna uppkopplade boxar för att enkelt kunna addera fler laddplatser i framtiden.
  6. Sätt upp regler för vad som gäller för elbilsladdning i föreningen – redan innan ni satsar på laddstolpar. Så kallad schukoladdning, där man laddar med bilens medföljande sladd i ett vanligt vägguttag, bör bara göras i nödfall eftersom det kan orsaka brand.
  7. Bostadsrättsföreningar kan få bidrag för anläggning av laddplatser; upp till 50 procent av kostnaden och max 15 000 kronor per laddpunkt. Bidraget gäller både för material och arbetskostnad och söks via Naturvårdsverket.

Liknande artiklar

Effektivt brandskydd och hantering av batterier – Experttips för ditt hem

Vilken brandskyddsutrustning borde alla ha hemma? Hur hanterar du ett antänt batteri och vad ska du göra om elden inte går att stoppa? Brandskyddsföreningens elexpert har svaren.   Nödvändig brandskyddsutrustning för hemmet Joakim Jonsson är elexpert på Brandskyddsföreningen. Han berättar att du kan minska risken för elbränder genom att se till att elanläggningen och alla […]

Träbaserade vindkraftverk – Både grönare och starkare

Från en visionär idé på Chalmers 2016 till ett torn för ett kommersiellt vindkraftverk i drift 2023. Träteknologiföretaget Modvion har reformerat tekniken för förnybar elproduktion med sina innovativa konstruktioner i laminerad träfanér.   Allt började på Chalmers, dit uppfinnaren och båtbyggaren David Olivegren vände sig för att undersöka om hans vision om vindkraftverk i laminerad […]
Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: Stängt