Elfonden Relaxa trygg räddning när elpriset klyver Sverige

Elpriset klyver Sverige – och klyftorna bara ökar. Prisskillnaden för el mellan elområde 4 och elområde 2 har ökat explosionsartat och i dag betalar konsumenterna i södra Sverige nästan en hel krona mer per kilowattimme än de i norr. I dessa tider har förvaltade elavtal, som elfonden Relaxa, visat sig vara den trygga räddningen.

Enligt vår chefsanalytiker Arne Bergvik finns förklaringen till den enorma prisklyftan främst att finna i fyra olika orsaker:

1. Rusande priser på gas- och utsläppsrätter i Europa
Resultatet är tredubblade kostnader för kraftproduktion i vår världsdel senaste året, vilket fört med sig i en lika stor uppgång i elpriset. Sveriges elnät hänger ihop med Europas elnät.

2. Mindre kärnkraft i Sverige än på länge
Ringhals 4 producerar för halv kapacitet, Forsmark 3 är stoppad för underhåll i minst en och en halv månad, och flera andra reaktorer har haft tillfälliga problem. Svenska Kraftnät har på grund av det infört kraftiga begränsningar i stamnätet (transmissionsnätet), vilket skapar flaskhalsar i systemet när el ska överföras mellan olika elområden.

3. Den planerade konsumtionsökningen i norra Sverige dröjer
Samtidigt har vindkraftsproduktionen redan byggts ut kraftigt. Först framåt 2028 beräknas industriutbyggnaden i norr få nettoöverskottet att sjunka och överbelastningen på stamnätet att minska. Det i sin tur kan sedan leda till en mer prisutjämnad marknad.

4. Mindre vatten i vattenkraftverkens magasin än normalt
En effekt av den torra, varma sommaren. Den nederbörd som fallit har gjort det på ”fel” ställen.

Olika marknader inom samma land

– Sammantaget skapar det här två skilda elmarknader inom samma land, säger Arne Bergvik och fortsätter:

– Södra Sverige där elpriset är betydligt högre och konsumtionsdrivet, med tydliga topptimmar med priser på uppåt 2 kronor per kilowattimme, och norra Sverige där elpriset emellanåt är hälften så lågt i snitt. Dessutom är priset jämnare i norr, tack vare flexibiliteten i vattenkraftsproduktionen.

Arne Bergvik tror att de olika marknaderna så småningom kommer att driva fram olika beteenden.

– Störst utbyggnad av egenproduktion genom sol- och vindkraft bör inträffa först i söder. Norr kommer istället att kunna erbjuda billiga elpriser för stora etableringar.

Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: Stängt