Enkla Elbolagets logga
Svenskt rekord i elexport 2022 – gav lägre koldioxidutsläpp i Europa

Hela den svenska biltrafiken. Så mycket motsvarar de koldioxidutsläpp som Sverige bidragit till att minska av Europas elproduktion – tack vare en ovanligt hög export av el. Ja, under 2022 var den svenska elexporten faktiskt högre än någonsin, samtidigt som det talats mycket om elbrist och skenande elpriser.

Under fjolåret steg elpriserna mer än på mycket länge och Sverige har generellt sparat mer el än tidigare. Ändå slog Sverige nytt rekord i elexport till andra länder. Däribland en stor del till Finland och andra grannländer. 

– Det har varit ett rekordår. 2021 exporterade vi 25 TWh, det var högt. Nu ser vi en kraftig ökning till 33 TWh, säger Niclas Damsgaard, strategichef på Svenska kraftnät, i en kommentar till SVT.

Exporterad fossilfri el från vind- vatten- och kärnkraft för över 30 miljarder kronor bidrog till rejäla minskade utsläpp av koldioxid från elproduktionen i Europa. Motsvarande någonstans mellan 8 miljoner och 15 miljoner ton. 

– Elexporten förra året motsvarar minst lika mycket som utsläppen från alla personbilar i Sverige, förmodligen lika mycket som alla inrikes transporter, säger Dag Henning, energiexpert på Naturvårdsverket, i samma SVT-reportage.

 

Ökad vindkraft betydelsefullt

Enligt Svenska kraftnät är det den utbyggda vindkraften i Sverige som främst bidragit till ett ökat elöverskott och en stor ökning av den svenska elexporten.

– Det är vindkraften som gör att överskotten och exporten ökar. Men den har kommit mest i norra Sverige så stabiliteten i systemet är fortfarande en utmaning ibland, säger Niclas Damsgaard till SVT.

 

Varför exporterar Sverige el?

Sverige är en del av den europeiska elmarknaden. Elnäten är ihopkopplade, vilket gör att länder kan hjälpa varandra när det behövs. Om det råder energibrist i ett land, kan ett annat med överskott hjälpa till.

En ökad försörjningstrygghet är ett av EU:s energipolitiska mål och går, som Svenska kraftnät förklarar, ut på att ”de samlade energiresurserna ska användas så effektivt som möjligt för att möta efterfrågan på el hos konsumenterna i Europa.”

Det är EU:s elmarknadsförordning som reglerar elexporten – ett land kan alltså inte ensamt bestämma att inte exportera el. I Sverige exporterar vi oftast el, men de gånger på året som vår inrikes elproduktion inte räcker till är det tacksamt att kunna ta hjälp av grannländernas.

På väg mot en stabilare elmarknad

Eftersom Sverige är en del av den europeiska elmarknaden påverkas vi direkt av prisnivåerna i Europa. 

– Kortsiktigt måste såklart alla goda krafter verka för få ner priserna till, globalt, konkurrenskraftiga nivåer. Energieffektiv konsumtion, utbyggnad av produktion och nätkapacitet är en förutsättning för detta, säger Kenneth Johansson, VD på Enkla Elbolaget.

Efter en turbulent höst och vinter ser priserna framåt ut att lugna ner sig, tror Kenneth:

– Det går inte att säga säkert, eftersom till exempel en svängning mot bistrare klimat kan förändra läget. Och så länge Europa inte har egen balans mellan tillgång och efterfrågan är systemet känsligt. Men mildare väder i Europa, vindkraftens bidrag och stabilare gaslager är några grunder till att det ser ut att kunna lätta framöver.

Liknande artiklar

Effektivt brandskydd och hantering av batterier – Experttips för ditt hem

Vilken brandskyddsutrustning borde alla ha hemma? Hur hanterar du ett antänt batteri och vad ska du göra om elden inte går att stoppa? Brandskyddsföreningens elexpert har svaren.   Nödvändig brandskyddsutrustning för hemmet Joakim Jonsson är elexpert på Brandskyddsföreningen. Han berättar att du kan minska risken för elbränder genom att se till att elanläggningen och alla […]

Träbaserade vindkraftverk – Både grönare och starkare

Från en visionär idé på Chalmers 2016 till ett torn för ett kommersiellt vindkraftverk i drift 2023. Träteknologiföretaget Modvion har reformerat tekniken för förnybar elproduktion med sina innovativa konstruktioner i laminerad träfanér.   Allt började på Chalmers, dit uppfinnaren och båtbyggaren David Olivegren vände sig för att undersöka om hans vision om vindkraftverk i laminerad […]
Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: Stängt