2021-09-17 Innovationer
Störst bil vinner?

Nja, det är lite knepigt tänkt. Det menar Leif Asp, professor vid Chalmers universitet, – åtminstone om man ska se till energieffektiviteten, och med den hållbarheten. Det nyutvecklade så kallade strukturella batteriet lagrar energi ”viktlöst” och kan reducera elbilens massa med upp till 30 procent.

Forskare vid Chalmers har i samarbete med KTH utvecklat ett nytt strukturellt, ”viktlöst”, batteri som har stor betydelse för bland annat elbilens energiförbrukning. Det viktlösa ligger i att det strukturella batteriet, till skillnad från ett vanligt batteri, är en del av den bärande konstruktionen, av strukturen, och därav inte tillför någon extravikt. Som tumregel kan man säga att om man minskar massan i en elbil med 10 procent minskar energiförbrukningen med 7 procent. För flyg blir påverkan ännu tydligare.

Det strukturella batteriets resa påbörjades för över tio år sedan vid Army Research Laboratory i USA, och tog särskild fart 2018 med upptäckten att vissa typer av kolfiber kan lagra elektrisk energi kemiskt. Men det är först i januari 2021 som projektet tagit ytterligare höjder och resulterat i ett tio gånger så starkt batteri med en multifunktionell prestanda som banar väg för nya energisnåla möjligheter. Leif Asp som leder projektet är hoppfull:
– Vägen är öppen för oss, det går att göra det här.

Strukturella batterier ger störst energivinning och miljöeffekt i fordon och större farkoster.
– Vi har ett ansvar att sänka energiförbrukningen oavsett vad det är för fordon. menar Leif Asp.
Men principen är densamma också i till ytan mindre produkter, och en framtid med fjäderlätta häcksaxar, kreditkortstunna mobiler och ihåliga ficklampor ligger inte långt bort.

Förutom de praktiska och klimatvänliga fördelarna tycks det strukturella batteriet också kunna gynna produkters säkerhet. Batterier med hög kapacitet, dvs. högt energiinnehåll, löper större risk för att hettas upp och börja brinna än strukturella batterier, som har lägre energitäthet på cellnivå.

Utvecklingen framgent hänger ihop med efterfrågan; vilka typer av strukturellt batteridrivna elprodukter vi kommer att se beror på vad som attraherar industrierna. Det vi med säkerhet kan säga är att framtidens energilagring är här. På sikt, påpekar Leif Asp, behöver man se till hela ledet och sträva mot en mer lokal kolfiberproduktion för att minska koldioxidavtrycket, liksom en ren elanvändning också i fabrikerna och driften av de eldrivna fordonen:
– Vi vill skapa något som konsumerar mindre energi så att vi kan göra mer med den energi vi har tillgänglig. Vatten, vind och solceller ska räcka till.

Läs mer om strukturella batterier här!

Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: 09.00 - 15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00