Enkla Elbolagets logga
Många bäckar små – så kan elpriserna minska i vinter

Om myndigheter, företag och privatpersoner i hela EU tillsammans minskar elkonsumtionen med 10 procent kan elpriserna i södra Sverige halveras redan i vinter. Ett initiativ som också kan påverka Putins ekonomiska förutsättningar i invasionskriget mot Ukraina. Det framkommer i en ny studie signerad forskningsföretaget Energiforsk.

Det har knappast undgått någon att vi står inför en möjlig energikris som hotar att drabba hela Europa. Elpriserna skjuter i höjden och en mild vinter har väl aldrig varit så efterlängtad. Hur man kan energieffektivisera för att minska vår elkonsumtion har blivit ett självklart samtalsämne – hemma, på jobbet, bland vännerna.

Enligt ny forskning påverkar en lägre förbrukning även direkt priserna. Hur hänger det ihop?  Eftersom vi har en gemensam elmarknad med Europa både exporterar och importerar Sverige el. Detta som ett resultat av avregleringen av den svenska elmarknaden som påbörjades 1996.

Sverige är en nettoexportör

Sverige är en stor exportör av el, men vid kallare väder räcker inte den egna produktionen. Detta plus att en stor del av elproduktionen har avvecklats i de delarna har gjort oss mer beroende av den importerade, och dyrare elen från EU.  Sverige är dock totalt sett en nettoexportör av el, och vi har aldrig exporterat så mycket som nu. Exempelvis uppgick Sveriges elproduktion 2021 till 166 TWh och elanvändningen till 140 TWh – en ökning på fyra procent jämfört med år 2020. Mellanskillnaden var export.

Prisbilden påverkas positivt

Enligt Energiforsks studie kan elpriserna i elområde 3 och 4 minska med cirka 1,70 kronor per kilowattimme om hela Europa minskar sin elkonsumtion med 10 procent. Men även om bara södra Sverige skulle minska sin elproduktion, och inte hela EU, så skulle det påverka prisbilden positivt i dessa elområden. Och om elkonsumtionen minskar, minskar också behovet av att importera.

– Vårt importbehov påverkas alltså inte av att konsumtionen i övriga EU minskar, bara av att vi själva minskar vår konsumtion, förklarar Daniel Hirsch, som är kommunikationsansvarig på Energiforsk.

Minskad konsumtion ökar exporten

Skälen till att priserna skulle sjunka är framför allt två:

1: Behovet av att använda gas till elproduktion (vilket är vanligt i övriga EU) skulle minska, och eftersom el från gas ger högre elpriser skulle det pressa ner priserna. 2: När konsumtionen minskar ökar vår export. Eftersom vår elproduktion generellt är billigare än den i övriga EU minskar påverkan från EU:s högre priser, och priserna i Sverige sjunker.

Möjlighet att stödja Ukraina

Utöver det rent ekonomiska incitamentet finns också möjligheten att påverka situationen i Ukraina. Inom EU finns ett stort beroende av naturgas och med sänkta elpriser kan Rysslands ekonomiska förmåga försvagas i det invasionskrig som Putin driver.

– Det ligger i Europas egna händer att snabbt sänka elpriserna. Vi kan alla bidra och hjälpa både utsatta hushåll och företag, samtidigt som vi minskar Putins krigskassa och stödjer Ukraina. Den möjligheten bör vi ta, säger Markus Wråke, vd på Energiforsk.

 

Studien i sin helhet (engelska) kan du läsa här.

Pressbild från energiforsk.se. Bilden visar Magnus Wråke, VD på Energiforsk.

Liknande artiklar

Effektivt brandskydd och hantering av batterier – Experttips för ditt hem

Vilken brandskyddsutrustning borde alla ha hemma? Hur hanterar du ett antänt batteri och vad ska du göra om elden inte går att stoppa? Brandskyddsföreningens elexpert har svaren.   Nödvändig brandskyddsutrustning för hemmet Joakim Jonsson är elexpert på Brandskyddsföreningen. Han berättar att du kan minska risken för elbränder genom att se till att elanläggningen och alla […]

Träbaserade vindkraftverk – Både grönare och starkare

Från en visionär idé på Chalmers 2016 till ett torn för ett kommersiellt vindkraftverk i drift 2023. Träteknologiföretaget Modvion har reformerat tekniken för förnybar elproduktion med sina innovativa konstruktioner i laminerad träfanér.   Allt började på Chalmers, dit uppfinnaren och båtbyggaren David Olivegren vände sig för att undersöka om hans vision om vindkraftverk i laminerad […]
Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: Stängt