Spännande energisnackisar

Bidrag till dig som vill energieffektivisera ditt småhus, goda förutsättningar för låga elpriser och fyra sätt att öka säkerheten vid översvämningar. Här är tre högaktuella energisnackisar som du kanske missade under sommarsemestern.  

 

Nytt bidrag för energieffektivisering av småhus 

Goda nyheter till alla privatägare av småhus som värms upp med el eller gas. För att skynda på omställningen till en mer hållbar elförbrukning kan du nu söka bidrag på 60 000 kronor för att energieffektivisera bostaden. Det kan till exempel handla om att du uppgraderar husets värmesystem, moderniserar ventilationen eller förbättrar isoleringen med tilläggsisolering, fönster och ytterdörrar. Det nya bidraget är uppdelat i två separata delar: ett för värmesystemet och ett för klimatskalet. I bägge fallen kan du få bidrag för 50 procent av materialkostnader på upp till 30 000 kronor.  

 

 Bidraget för värmesystem innehåller:  

 • Anslutning till fjärrvärme.
 • Installation av en reglerbar värmepump för frånluft, luft-vatten, berg-, sjö- eller jordvärme.
 • Installation av en eller flera reglerbara luft-luftvärmepumpar.
 • Installation av en anordning för uppvärmning med hjälp av biobränsle.

 

Bidraget för klimatskal omfattar:  

 • Tilläggsisolering av klimatskalet.
 • Byte av dörrar och fönster.
 • Isolerglas till befintliga fönster.

För att söka bidrag för klimatskalet krävs dock att huset är byggt före 1990 och att du som husägare också har beviljats bidrag för värmesystemet för samma hus och detta efter den 8 november 2022. Det går dock bra att söka retroaktivt sedan samma datum. Vidare ges bidraget bara till hus där minst 50 procent av uppvärmningen av hus och vatten görs med el (till exempel direktverkande el eller vattenvärme från elpanna) eller gas. Huset ska också vara en permanentbostad.  

Läs mer och sök det nya bidraget på boverket.se 

 

Stigande vatten – sjunkande elpriser 

Visst, mycket av sommaren regnade bort här i Sverige. Men efter regn kommer… lägre elpriser. Tack vare de stora nederbördsmängderna i augusti är det nämligen goda förutsättningar för låga elpriser i höst och vinter. Den så kallade hydrologiska balansen – alltså mängden vatten i vattenkraftmagasin och grundvatten – har stigit från underskott till överskott, vilket brukar innebära att elpriserna sjunker. Ja, i augusti låg spotpriset till och med i paritet med rekordbilliga 2020. Vintern då? Mycket pekar på att vi har de allra högsta elpriserna bakom oss, men kom ihåg att prognoserna är just prognoser och gäller här och nu.  

 

Säkra tips vid översvämningar 

I efterdyningarna av sommarens oväder har Elsäkerhetsverket gått ut och påtalat riskerna med el och översvämningar. Höga flöden kan som bekant orsaka översvämningar i bostäder, vilket kan leda till skador på teknik och faror för dig själv. Så här kan du förbereda dig till nästa gång, om du bor i ett område där skyfall väntar:  

 • Dra ur stickproppar – se till att rycka ur alla stickproppar och lyfta upp all elektronisk utrustning från golven. Försök också att isolera elprodukter och ledningar från fukt.
 • Stäng av strömmen – om ett skyfall är på väg, och risken för översvämning är stor, överväg att stänga av huvudströmmen för att minska risken för elektriska problem. Kom ihåg att inkommande serviskabel från elnätet kan förbli strömförande. Kontakta då ditt elnätsföretag.  
 • Efterkontroll – innan du slår på strömmen efter en eventuell översvämning bör du kontakta en elektriker som utför kontroll och reparationer om det behövs.  
 • Använd jordfelsbrytare – en jordfelsbrytare slår av strömmen snabbt vid jordfel och är en billig livförsäkring.  
Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: Stängt