2020-10-16 Produkter
Ska ni skaffa elbilsflotta? Glöm inte laddstolparna!

Laddkabeln som följer med elbilen är bara tänkt för kortare belastning. Med laddstolpar får personal och kunder en snabb och säker laddning av bilen – och med investeringsstödet får företaget 50 procent i bidrag av totalkostnaden (installation och stolpar).

Sedan i maj 2019 avråder Elsäkerhetsverket från att använda vanliga 230-voltsuttag utomhus för att ladda elbilar. Förklaringen är enkel. Ett vanligt vägguttag är tänkt för enklare belastning, inte för att ladda ett krävande elbilsbatteri. Att ladda en bil i många timmar i ett vanligt uttag alstrar hög värme som i värsta fall kan orsaka en brand.

Finns det andra fördelar med laddstolpar än brandsäkerheten?
Ja, men brandsäkerheten är den stora fördelen. En laddstolpe är byggd för att klara den höga påfrestningen vid laddning av ett bilbatteri. Den stoppar också laddningen när batteriet är fullt laddat. De har även egen jordfelsbrytare, egen säkring och lastbalansering mellan stolparna.

Lastbalansering, vad är det?
Dynamisk lastbalanseringen känner av hur mycket effekt det finns till varje laddstolpe, på så sätt klarar man ofta att installera laddstolpar utan att höja huvudsäkringarna.

OK, men finns det andra fördelar?
Ja, en laddstolpe ger mycket högre effekt, vilket betyder att batteriet laddas snabbare. Hur lång tid det tar att ladda beror på vilken elbil som laddas och på effekten i stolpen. Stolparna som vi säljer är vad som kallas för semisnabba. Som ett exempel laddar en elbil med batterikapacitet för att ta emot 22kW, 11 mils bilkörning per timme.

Ni på företaget bestämmer vilka laddstolparna ska vara öppna för. Det kan vara anställda och/eller besökare till er. Det vanligaste är att det behövs en RFID – tag eller ett RFID – kort för att kunna ladda, något som företaget tillhandahåller. Det är också ni som bestämmer vad det ska kosta att ladda.

Varför är laddstolpar en bra investering?
Anledningarna är flera. För vissa företag handlar det om att nå miljömål eller bemöta kraven i en certifiering. För andra kunder finns det ett värde i att ligga i framkant, kanske för att det rimmar väl med varumärkets värderingar och verksamheten. Många väljer el- eller hybridbilar när det är dags att byta ut tjänstebilarna eftersom det finns subventioner och förmånsvärdet är betydligt lägre än för bilar som drivs med fossilt bränsle. Och för att göra miljön en tjänst såklart. Oavsett anledning så är det en investering för framtiden.

Är ni intresserade av att investera i laddstolpar? Klicka här, så hjälper vi er vidare till en garanterat trygg investering.

Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: Stängt