2018-12-03
Sensorer och urbana lantbruk – så odlar vi i framtiden

Sommaren 2018 var ovanligt varm och torr. Härligt för frusna nordbor – men mycket allvarligt för det svenska lantbruket. Utfallet av årets skörd är det sämsta sedan slutet av 50-talet, och jämfört med ett normalår har årets samlade skörd nära halverats. För att spara på jordens resurser behöver vi ta fram fler tekniska lösningar och odlingsmetoder anpassade efter de nya förutsättningarna.

Redan idag händer det mycket. Till exempel finns möjligheten att med hjälp av satellitbilder få en överblick av hur det växer på fälten. Med dessa bilder kan lantbrukaren enklare se till att rätt mängd näring hamnar på rätt plats – och odlingen blir mer effektiv.

Urbana lantbruk
Även utvecklingen av självförsörjande städer pågår för fullt. I Stockholm arbetar hållbarhetsstrategen Sepehr Mousavi med att integrera jordbruk, teknik och arkitektur för att skapa urbana lantbruk. Han har tagit fram odlingssystemet Plantagon som kräver mindre vatten än utomhusodling. I stället för jord används ett speciellt grus som kan lagra vattnet vilket gör att växterna inte behöver vattnas lika ofta.

– För att odla ett salladshuvud ute behövs 250 liter vatten. Men odlar man salladen i vårt system behöver den bara 1,2 liter, säger Sepehr i en artikel i Dagens industri.

Hur ser lantbruket ut om 20 år?

De flesta lantbrukare och forskare verkar vara eniga om att elektriciteten blir en allt viktigare kraftkälla till odlingsmaskinerna framöver. Dessutom tror många att högteknologin kommer att ha slagit igenom ännu mer, och att till exempel olika sensorer i jorden, på redskap och i luften hjälper till att skapa optimala odlingsförutsättningar.

(Källa: Lantbrukets Affärstidning, https://www.atl.nu/teknik/sa-ser-jordbruket-ut-2036/)

Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: 9.00 - 17.00
Lunchstängt: 12.00-13.00