2018-05-30
Samarbetet som ger insikt

Ett samarbete med en win-win-situation ger det mest utvecklande och bästa resultatet.
Det kan Enkla Elbolaget och Knut Hahns gymnasieskolas ekonomiprogram skriva under på.

Enkla Elbolaget samarbetar med Knut Hahnskolan i flera program, som ett led i deras
CSR-arbete som innefattar miljö, förnybar energi och människor.
Ett av programmen är Handelsprogrammet, där eleverna har möjlighet att göra en av sina praktiker hos
Enkla Elbolaget och det andra är med Ekonomiprogrammet kring Corporate Social Responsibility, företagets sociala och miljömässiga ansvarstagande.

Knut Hahnskolans ekonomiprogram satsar på att befästa elevernas teoretiska kunskaper i praktiken genom ett strategiskt samarbete med utvalda företag sk fadderföretag, där Enkla Elbolaget är ett av de utvalda företagen.

De blivande studenterna på ekonomiprogrammet besökte nyligen Enkla Elbolaget och träffade marknadschef Cecilia Håkansson som berättade om företagets CSR-arbete.
Frågor som dök upp var hur CSR och hållbarhet implementeras och kommuniceras i organisationen och hur företaget ska få med personalen på tåget. Eleverna ställde också frågor kring konkurrenssituationen i elbranschen och vilka företag som präglar elmarknaden.

– Det var kul att träffa eleverna som var väldigt intresserade och nyfikna. Och vi är nu mycket nyfikna på resultatet av deras projektarbete, där även en konkurrensanalys ingår, säger Cecilia Håkansson.

-Vi är glada för vårt samarbete med fadderföretagen och ser en klar win-win-situation, i detta fallet för oss och Enkla Elbolaget. Eleverna fick en verklighetsförankrad undervisning som bidrog i hög grad till deras studiemotivation. Och Enkla Elbolaget har vunnit inblick i hur ungdomarna, morgondagens kunder, ser på relevanta och aktuella frågeställningar, avslutar Beate Tutschku, Lärare i företagsekonomi på Knut Hahnskolan.

Samarbetet kommer fortsätta då Enkla Elbolaget är intresserade av att långsiktigt stötta eleverna i sin utveckling av praxisrelevanta ekonomikunskaper.

Kontakt:

Beate Tutschku, lärare på Ekonomiprogrammet på Knut Hahn Gymnasieskolan
Mejl beate.tutschku@ronneby.se

Cecilia Håkansson, marknadschef på Enkla Elbolaget
Mejl cecilia.hakansson@enklaelbolaget.se

Välkommen till
Enkla Elbolaget
Öppet
Ring oss
Idag: 9.00 - 15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Stängt