Enkla Elbolagets logga
Elprisstöd – så funkar det

Ett högkostnadsskydd för fördyrade elkostnader införs i södra Sverige. Det meddelade regeringen och Svenska Kraftnät, SVK, på torsdagen. Totalt handlar det om 55 miljarder kronor till fem miljoner elanvändare.

Det är elkunder i elprisområde (SE) 3 och 4 som ska få pengar tillbaka baserat på sin elanvändning det senaste året. Elanvändare i SE 1 och 2 i norra Sverige får däremot klara sig utan statligt stöd – där bedöms prisnivån ha legat på normalnivåer.

Stödet kommer att betalas ut både till hushåll, företag och organisationer. I SE 3 får elanvändarna 50 öre per förbrukad kilowattimme och i SE 4 79 öre. Totalt kan stödet därmed blir cirka 16 000 kronor för en normal eluppvärmd villa som förbrukar 20 000 kilowattimmar per år i SE 4, medan motsvarande summa i SE 3 blir 10 000 kronor.

Då SVK själva saknar förutsättningar för att sköta utbetalningarna har de lämnat in en begäran till regeringen om hjälp med det. När pengarna kan landa på elkundernas konton är oklart, men tidigast den 1 december.

Ser över ytterligare åtgärder

Parallellt jobbar SVK med att se över elprissituationen framåt. På SVK:s webbplats kan man läsa följande svar på frågan om det blir något stöd framåt: ” Samtidigt som Svenska Kraftnät lämnar in ansökan om nödåtgärder, ansöker vi även om andra åtgärder som kommer att bidra till sänka tariffer och avgifter för elbolagen, vilket i förlängningen kommer elkunderna till godo.”

Så mycket får du tillbaka

– SE3: 0,5 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022

– SE4: 0,79 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022

Liknande artiklar

Effektivt brandskydd och hantering av batterier – Experttips för ditt hem

Vilken brandskyddsutrustning borde alla ha hemma? Hur hanterar du ett antänt batteri och vad ska du göra om elden inte går att stoppa? Brandskyddsföreningens elexpert har svaren.   Nödvändig brandskyddsutrustning för hemmet Joakim Jonsson är elexpert på Brandskyddsföreningen. Han berättar att du kan minska risken för elbränder genom att se till att elanläggningen och alla […]

Träbaserade vindkraftverk – Både grönare och starkare

Från en visionär idé på Chalmers 2016 till ett torn för ett kommersiellt vindkraftverk i drift 2023. Träteknologiföretaget Modvion har reformerat tekniken för förnybar elproduktion med sina innovativa konstruktioner i laminerad träfanér.   Allt började på Chalmers, dit uppfinnaren och båtbyggaren David Olivegren vände sig för att undersöka om hans vision om vindkraftverk i laminerad […]
Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: Stängt