Enkla Elbolagets logga

Det känns bra att bidra.

Hybridbil, sladdlös dammsugare, robotgräsklippare och solpaneler på taket. Hos familjen Gunnebrant genomsyras vardagen av medvetenhet och framåtsträvan. Det går igen också i valet av elbolag. Vi träffar dem en ljus oktobereftermiddag för att prata om solpaneler, förvaltad el och laddboxar.

Att Eleonora och Marcus Gunnebrant är strukturerade, noggranna och ödmjukt på tårna råder det ingen tvekan om. När vi slår oss ner i det öppna köket kommer vi snabbt in på hur de planerar och tänker igenom beslut för att kunna leva utifrån vad de tycker är viktigt. Grundtanken? Att tänka klimatklokt så långt det går:

– Vi vill kunna stå för det vi gör. Det vi jobbar med och hur vi lever. I alla fall att det finns en god intention i det.

När de för drygt ett år sedan bytte till Enkla Elbolaget var det bland annat möjligheterna till energieffektivisering som lockade.

– Vi har varit intresserade av både solceller och laddbox länge, det har bara varit en fråga om när. Idag går allt som förbrukar el hos oss via solpanelerna.

Referensfamiljen Gunnebrant
Familjen Gunnebrant: Marcus, Eleonora, barnen Lukas (14 år) och Maja (11 år), och labradoodlen Tess (6 månader)
Bor: i villa i Lyckeby
Enkla Elbolaget-kund sedan: 2020

Solenergi värmer upp hela huset

I maj fattade Eleonora och Marcus beslutet att övergå till egenproducerad el, och i augusti var installationen klar. Installatörerna på Ecokraft, Enkla Elbolagets samarbetspartner, konstaterade att läget var perfekt för solpaneler.

– Elen vi producerar från solpanelerna går till uppvärmning av huset, laddning av hybridbil och all annan elanvändning. Vi har en årsförbrukning på ca 22 000 kWh – hälften av det ska täckas av solenergin.

– Den el vi inte förbrukar säljer vi vidare. Under september 2021 har vi producerat 901 kWh. Av dem har vi förbrukat ca 400 kWh, och övriga ca 500 kWh har Enkla Elbolaget köpt.

Gott samvete med egenproducerat
– Det är svårt att styra över var all el kommer från. För att fullt ut säkra att elen vi förbrukar är förnybar har vi valt att köra på solpaneler. Med egenproducerad el kan man använda sina maskiner mer utan att skämmas. Vi vill väl, det vill ju alla – och med solpaneler kan vi förbruka el med lite lättare samvete.

Medvetenheten avspeglas också i resten av villaområdet: fler och fler av grannarna väljer solanläggningar.

– För några år sedan var det två-tre stycken – nu är vi kanske uppåt tio. Utvecklingen går framåt hela tiden.

Tryggt med Relaxa när elpriserna svänger

Via Marcus företag, som är anslutna till företagsavtalet Enkla portföljen, erbjöds alla anställda fondförvaltat elavtal också hemmavid. Eleonora och Marcus tyckte att det var dags att byta från sitt fasta elavtal.

– Vi tror att fondförvaltad el som Relaxa är det bättre valet. Förvaltarna köper hela tiden in elen i förväg, när priserna är låga. Det marknadspriset vi ser idag kan ju vara lägre än det vi ser på räkningen, men över tid får du ett lägre och bättre pris.

–Tidigare var vi bundna två-tre år i taget. Vi ville ha något lite mer hållbart. Det svänger mer och mer på elmarknaden, då är det extra skönt med en trygg, stabil fond, som förvaltas åt dig av experter.

Enkelt vinner

– Elen är en bransch som är svår att förstå. Vi ville ha en elleverantör som vi verkligen kunde lita på, som förhandlar fram priserna utan att vi behöver hålla koll dagligen. När man har så mycket annat att hålla reda på, med två barn och hund – då är det skönt att slippa tänka också på elmarknaden.

Ett hållbart helhetskoncept
Hos Gunnebrant hänger allt ihop – varför valet på Enkla Elbolaget förefaller ganska självklart. Marcus förklarar:

– Det är skönt att ha en kontaktyta till alla delar, och att kunna lita på att man alltid får det bästa. När man har en hybridbil som vi har, eller en ren elbil, går bensinkostnaden ner, men elkostnaden går såklart upp. Då är det bra med solceller. Att kunna producera sin egen el för en mindre påverkan, och att kunna sälja den el som blir över.

Både Eleonora och Marcus är överens om att en övergång till både solpaneler och elbil är lika mycket ett stort beslut som en stor investering – som gör skillnad.

– Att producera sin egen el och tänka energieffektivt hjälper till i den större utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Det känns bra att kunna bidra.

Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: Stängt