Kungsbacka GK: I det lilla kan vi göra skillnad

De senaste pandemipräglade åren tycks breda skaror ha tytt sig till den avslappning som golf kan innebära. Nybörjare som seniora spelare. Idag njuter över 2 300 medlemmar av Kungsbacka Golfklubbs tre banor och 36 hål i varierade miljöer – ”från lummig skogs- och parkbana till vindpinad seaside”. Och det går fortsatt framåt, bland annat med ljusningar på juniorsidan och uppväxlingar för att vara med och möta en grönare framtid.

Ni fick år 2020 utmärkelsen Årets miljöklubb. Vad betyder det för er?
– Det betyder mycket att vårt långsiktiga miljöarbete uppmärksammats. Naturvärdena på och runt golfbanan har pekats ut från flera instanser som särskilt skyddsvärda. Därför är det viktigt för oss med naturvårdande insatser.

Hur tänker ni kring energiförbrukning?
– Vi jobbar med energibesparande åtgärder så långt det går. Vi håller på att projektera för en upprustning och renovering av vårt klubbhus, bland annat för att den ska bli mindre energikrävande, och växlar om vår maskinpark för golfbaneskötsel till eldrivna alternativ.

– I linje med vårt miljöarbete var vi tidiga med att installera både solpaneler och laddboxar för medarbetare och medlemmar. Nu behöver vi bättre laddboxar som möter kraven för nyare elbilar med snabbare laddning och automatisk betallösning. Därför vände vi oss till Enkla Elbolaget.

Vad uppskattar ni med att vara kunder hos Enkla Elbolaget?
– Enkla Elbolaget förstår verkligen hur vår verksamhet fungerar – både anläggningen och golfspelet. Vi uppskattar att de kan leverera en helhetsprodukt till oss, med allt från el till laddboxar. Med en elfond får vi en bättre och mer förutsägbar produkt jämfört med till exempel ett rörligt elavtal.

Några framtidsfunderingar?
– Vi vill fortsätta att erbjuda högklassig golf på ett hållbart sätt. De handlar både om att höja upplevelsen och att utveckla banan i samklang med vår omgivande natur, att inte inkräkta på andra omgivande naturvärden. Och att göra klimatkloka val när valet finns. Vi är en liten aktör, men vi vill att omväxlingen till grön energi ska gå så fort som möjligt. I det lilla kan vi göra skillnad.

Läs mer om Kungsbacka Golfklubb på kungsbackagk.se

Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: Stängt