Enkla Elbolagets logga

Kongamek:
Vagntillverkare med nollvision

I början av året drog Kongamek igång ett omfattande miljöarbete för alla fyra bolagen i koncernen. Här har åtgärder som minskar klimatpåverkan hög prioritet, och vi tog en pratstund med Tony Engberg – bolagets Kvalité och miljöchef.

Det här är Kongamek
Kongamek är ett familjeföretag i andra generationen som tillverkar vagnar för transport- och materialhantering. Många av kunderna finns inom postorder, industri, storkök och på byggsidan. Tillverkningen sker i Konga, Anderstorp och i Vietnam och utanför Sverige finns säljkontor i Norge, Frankrike och Tyskland. Koncernens fyra dotterbolag har sammanlagt 460 anställda och 95 av dem jobbar på Kongamek.

Om miljöarbetet och vår relation
– Vi vill göra våra verksamheter så miljövänliga som möjligt och på senare tid har vi höjt ribban, Greta-effekten märks tydligt. Vi jobbar på mot noll klimatpåverkan och det känns väldigt kul!
Vi har bytt till LED-belysning och ersatt fossil uppvärmning i tre av våra fastigheter och jobbar med att ta tillvara spillvärme från pulverlackeringen. Dessutom är 6 stycken laddstolpar på plats och de nya tjänstebilarna är laddhybrider. De är en lönsam lösning fastän de är dyrare i inköp. Bara vinster alltså!
Vi blev kund hos Enkla Elbolaget 2015, för den klimatkloka elens skull, och har en mycket bra relation idag. Engagemanget och proaktiviteten uppskattas mycket. Samtalsämnet för nästa möte? Jag tänker kolla möjligheterna för solcellspaneler till vårt nybyggda lager.

Läs mer om bolaget på kongamek.se

Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: Stängt