Tropisk delikatess växer hållbart i Blekinge

I Elleholms växthus är det alltid perfekt temperatur och luftfuktighet för att tomaterna ska trivas.
Genom att utnyttja lokal överskottsvärme är klimatpåverkan betydligt lägre än från motsvarande odling i t ex Holland. Klimatklok el från Enkla Elbolaget gör sitt för att skapa en odlingsmiljö i världsklass.

Med 54 000 kvadratmeter är Elleholm Sveriges näst största tomatodling. Under en säsong skördas 2700 ton tomater, motsvarande 200 – 300 000 tomater per dag. Thomas Lilja, grundare av företaget målar upp ett helhetstänk kring miljön:

– Överskottsvärme från biobränsle ger rätt temperatur, och genom recirkulering i bevattningsanläggningen undviker vi övergödning av våra marker. På transportsidan försöker vi samordna körningarna så mycket vi kan för att minska miljöbelastningen.

På energisidan föll valet på klimatklok el från förnybara energikällor, med en prismodell som har visat sig passa tomaterna väl.

Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: Stängt