Installation av solceller visade vägen till klimatklok el

Som experter på krävande elinstallationer ser Elect Service hur energifrågan blir allt viktigare för kunderna. Tydliga miljöpolicys och kvalitetskrav leder hela vägen tillbaka till elens ursprung och vilka material som används. När Elect Service själva skulle välja leverantör föll valet på Enkla Elbolaget.

Sahlgrenska sjukhuset och läkemedelsföretaget Astra Zeneca är typiska kunder hos Elect Service: miljömedvetna och med rigorösa kvalitetskrav. Samma sak gäller den skola där man just nu drar om elen. Roland Johansson, grundare och ägare till företaget beskriver hur hållbarhetstänket blivit en del av varje upphandling.

– Kundernas miljöpolicys säger att vi ska kunna redovisa varje material i detalj. Och eftersom vi själva eftersträvar minimal miljöpåverkan känns det naturligt. Till exempel samordnar vi alla beställningar för att minimera transporterna.
Att valet föll på Enkla Elbolaget beskriver Roland som en lycklig slump.
– Under ett installationsjobb av solpaneler stötte vi på klimatklok el från Enkla Elbolaget.
När priset och supporten dessutom var det rätta tvekade vi inte.

Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: 9.00 - 17.00
Lunchstängt: 12.00-13.00