CSR enligt
Enkla Elbolaget

Hållbar enkelhet

När vi på Enkla Elbolaget pratar om hållbarhet är det inom tre kategorier – förnybar energi, miljö och människor. Med de tre benen tycker vi att vi täcker upp stora delar av det samhällsansvar som vilar på våra axlar som elbolag. Så vad gör vi då för aktiviteter som styrker påståendet att vi är ett hållbart företag?

Jo, vi:

  • har elbil eller laddhybrid som tjänstebil
  • prioriterar videomöten framför fysiska möten
  • samåker till fysiska möten
  • sorterar våra sopor
  • ser till att vår kärnprodukt el endast kommer från förnybara källor
  • prioriterar klimatsmarta transportmedel i den mån det går
  • skänker pengar till välgörande ändamål
  • sponsrar flera lokala senior- och ungdomsföreningar
  • har ett pågående samarbete med gymnasieskolan Knut Hahn för att få elever att komma ut i näringslivet. Och får på köpet lära oss nya saker om morgondagens kunder
Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: Stängt