2021-04-13
Milstolpe efter milstolpe

215 700 st – det är så många laddbara fordon som just nu rullar omkring på Sveriges vägar. En markant ökning under årets första kvartal gör att milstolpen på 200 000 laddbara fordon nu är passerad, bara ett år efter att milstolpen på 100 000 susades förbi. Det blir allt tydligare att det är en spännande och elektrisk framtid vi går till mötes.

Rejäl skjuts under årets första kvartal fick försäljningen av laddhybrider och en möjlig anledning till försäljningsstoppen kan vara införandet av det nya bonus-malus systemet som började gälla den 1 april.

Det nya systemet innebär 10 000 mindre i bonus för just laddhybrider, vilket kan ha lett till ett ökat tryck. Med det nya systemet premieras elbilar mera och med en bonus på 60 000 – 70 000 kr finns det hopp om att antalet sålda elbilar rusar om försäljningen av laddhybrider och därmed kniper förstaplatsen.

Laddbehovet ökar
Med ökat antal laddbara fordon på vägarna kommer också behovet av ett ökat antal laddpunkter runt om i landet. I dagsläget finns det 12 500 laddpunkter uppsatta och för att kunna möta det ökade behovet behöver många fler sättas upp. Powercircles rapport från februari i år visar att det behöver finnas totalt 90 000 laddpunkter för att kunna tillgodose målet på 2,5 miljoner laddbara bilar 2030. En rejäl ökning med andra ord. Vi kan bara hoppas på att milstolpar passeras även här inom en snar framtid.

Vill du läsa mer?
Powercircle, från vilka faktan kommer ifrån, skriver bra om saken. Läs mer här!

Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: Stängt