Enkla Elbolagets logga
2021-04-07 Klimatklokt
Mer förnybart – en av flera pandemieffekter

Det omfattande distansarbetet och karantänsituationen har lett till en kraftig ökning av svenskarnas elförbrukning. Samtidigt ser vi en motsatt trend bland företagen där många tvingats dra ner på sin produktion. Positivt är att den förnybara energin tycks vinna terräng i spåren av pandemin.

Det var i april 2020 som Folkhälsomyndigheten gick ut och uppmanade svenskarna att i högsta möjliga mån arbeta hemifrån. Hemmakontoret blev snabbt den nya normen, supportat av alltfler digitala verktyg och rutiner som inte kräver fysisk närvaro.

Samtidigt förpassades människor som drabbats av Covid-19 och riskgrupper till hemmet i en karantänliknande tillvaro. Två nya ”beteenden” med det föga förvånande resultatet att elförbrukningen stack iväg på privatsidan. Störst var skillnaden för boende i hus, medan strömåtgången i lägenhetshus var mindre påverkad.

På företagssidan ser vi en motsatt trend. Många aktörer har tvingats ställa om och anpassa sig efter de nya villkoren. Detta konstateras bland annat i Energimyndighetens kortsiktsprognos för 2019-2023: ”Den pandemi som råder i världen har lett till att Sveriges energianvändning minskat inom industri- och transportsektorn.”

Samma prognos visar dock att minskningen inte är långvarig och att den efter dippen förväntas öka gradvis fram till 2023. Men ökningen är marginell – vilket innebär att den el som produceras kommer att ge förutsättningar för en ökad elexport.

En intressant reflektion är att pandemikrisen tycks ha accelererat omställningen till hållbar energi. I en rapport från tankesmedjan Ember (som bygger på data från 48 länder som tillsammans står för 83 procent av världens energiproduktion) konstateras att ”energin från sol- och vindkraft fortsätter att öka och stod för tio procent av världens energiförbrukning under första halvan av året (2020). Detta trots att energiefterfrågan sjönk med tre procent till följd av pandemin jämfört med samma period förra året.” På supermiljobloggen.se gör man följande koppling till den ökade solkraften: ”att länders nedstängningar under våren 2020 gav mer solenergi – eftersom luften var mindre förorenad.”

Och trenden för den förnybara energin verkar fortsätta under 2021. Kanske ser vi till och med början på den välbehövliga energiomställning som krävs för att vi ska nå klimatmålen. På energinyheter.se hänvisas till organisationen International Energy Agency, IEA och deras aktuella elmarknadsrapport. Här fastställs att ”elproduktion från förnybar energi, särskilt vind- och solcellsanläggningar, förväntas nå nya höjder 2021”.

Vi på Enkla Elbolaget tipsar gärna om hur du som elkonsument eller företag kan spara energi – kontakta någon av våra säljare så hjälper vi dig!

Liknande artiklar

Effektivt brandskydd och hantering av batterier – Experttips för ditt hem

Vilken brandskyddsutrustning borde alla ha hemma? Hur hanterar du ett antänt batteri och vad ska du göra om elden inte går att stoppa? Brandskyddsföreningens elexpert har svaren.   Nödvändig brandskyddsutrustning för hemmet Joakim Jonsson är elexpert på Brandskyddsföreningen. Han berättar att du kan minska risken för elbränder genom att se till att elanläggningen och alla […]

Träbaserade vindkraftverk – Både grönare och starkare

Från en visionär idé på Chalmers 2016 till ett torn för ett kommersiellt vindkraftverk i drift 2023. Träteknologiföretaget Modvion har reformerat tekniken för förnybar elproduktion med sina innovativa konstruktioner i laminerad träfanér.   Allt började på Chalmers, dit uppfinnaren och båtbyggaren David Olivegren vände sig för att undersöka om hans vision om vindkraftverk i laminerad […]

Hur effektiva är solceller om vintern?

Du har kanske ställt dig frågan ovan, oavsett om du redan har solceller eller står i begrepp att göra en installation. Låt oss reda ut verkningsgrad, vinklar på paneler och förmånliga avdrag med Malte Rungård, byggteknisk rådgivare på Villaägarna.   Solceller är en förnybar energikälla som producerar elektricitet även på vintern, men av naturliga orsaker är […]
Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: Stängt