Enkla Elbolagets logga
Marknadsläget januari 2023

December var en riktig vintermånad med höga elpriser i hela Sverige. Turbulensen på marknaden är fortsatt hög och politiska förslag för att minska energikrisens inverkan på ekonomin har lagts fram både nationell och EU-nivå. Bristen på naturgas i Europa sedan Ryssland kraftigt reducerade leveranserna har mildrats genom ökade inflöden av flytande naturgas via fartyg, milt väder som väger på konsumtionen och minskad efterfrågan av konsumenter.

I december sattes Sveriges elsystem på prov när temperaturen sjönk långt under fryspunkten i stora delar av landet. Kallt väder leder till ökad elkonsumtion för uppvärmning och det sammanföll med isläggning av älvar, isbildning på vindkraftverk och underhållsarbete på flera kärnkraftsreaktorer. Det ledde till höga elpriser i hela landet samt att vi tidvis hade ett importnetto av elektricitet.

I Sverige och Finland var kärnkraftstillgängligheten 74 procent. Olkiluoto 3 har provkörts flera gånger upp till maxeffekt om 1 600 MW och planeras gå i normaldrift i början av februari. Återstarten av Ringhals 4 har försenats till slutet av februari. Oskarshamn 3 stoppade för underhåll 10 till 18 december och Ringhals 3 producerade på halvfart 10 till 11 december för inspektion. I Frankrike fortsätter problemen i kärnkraften och endast 61 procent av installerad kapacitet var tillgänglig under månaden.

Flaskhalsar i transmissionsnätet förhindrar en full utjämning av elpriserna i Sverige, dock är skillnaden mellan elprisområdena lägre än de varit historiskt och norra Sverige har därför haft de högsta elpriserna på månadsbasis sedan elprisområdena infördes 2011.

 

Europas gasmarknad
Europas minskade möjlighet till tillförlitlig import av naturgas från Ryssland är kärnan i den energikris vi befinner oss i. Ovissheten i leveranser skapar en svårförutsägbar tillvaro för gasmarknadens aktörer och priset på gasen varierar stort. Vid årsskiftet 2022 handlades naturgas för 73 euro/MWh, en markant nedgång sedan pristoppen i augusti på över 300 euro/MWh.

Vid ingången av 2023 är gaslagren fyllda till 83 procent, vilket är betydligt bättre än förra året då fyllnadsnivån endast var 55 procent. Det betyder cirka 350 TWh mer gas i lager i år jämfört med förra året.

Gaslagrens hälsosamma fyllnadsnivå, goda inflöden av importerad flytande naturgas (LNG) och lägre gasefterfrågan har gjort att gaspriset fallit. Det innebär också minskade elpriser eftersom lägre gaspriser innebär billigare produktionskostnad av el i gaskraftverk. Hur stora gasuttag som behöver göras i vinter och hur snabbt Europa kan minska beroendet av rysk gas inför kommande vintrar fortsätter att vara de största osäkerheterna även kommande år.

 

Europas producentpristak försenas i Sverige
Regeringen har meddelat att delar av EU-förordningen med åtgärder kring energimarknaderna flyttas fram till i mars för Sveriges del. En av EU:s åtgärder innebär ett pristak för elproducenter med låga produktionskostnader. Skillnaden mellan pristaket och marknadspriset på el ska användas av regeringen för att hjälpa de konsumenter som är värst drabbas av de höga elpriserna. Förordningen gäller under perioden 1 december 2022 till 30 juni 2023. Sveriges regering bedömer dock att förordningen behöver kompletteras med nationell lagstiftning och kan därför tillämpas tidigast från den 1 mars 2023.

 

Vädret
December var kallare än säsongssnittet i hela landet, på flera platser var det den kallaste december sedan 2010. Månaden inleddes med ett högtryck centrerat över Ryssland och Finland som gav upphov till kalla vindar över stora delar av Sverige, främst östkusten. Mot mitten av månaden sjönk temperaturen ytterligare och spred sig ända ner i Götaland. Luciadagen var den kallaste för landet som helhet och i norrländska Storlien uppmättes minus 30 grader. I slutet av månaden drog lågtryck in med milt och blött väder och nyårsafton blev månadens mildaste dag.

På grund av de ihärdiga högtrycken var december både vind- och nederbördsfattig i större delen av landet. När lågtrycken drog in mot slutet av månaden tilltog vinden och vindkraftsproduktionen levererade över säsongssnittet. Den hydrologiska balansen i Norden sjönk till sist till ett underskott om 13 TWh, från 9 TWh i november. Vattenkraftsproducenterna har god kontroll över sina magasin, något som lett till att södra Norge har importerat el från kontinenten under slutet av månaden för att inte behöva använda magasinerade vattenvolymer.

Liknande artiklar

Effektivt brandskydd och hantering av batterier – Experttips för ditt hem

Vilken brandskyddsutrustning borde alla ha hemma? Hur hanterar du ett antänt batteri och vad ska du göra om elden inte går att stoppa? Brandskyddsföreningens elexpert har svaren.   Nödvändig brandskyddsutrustning för hemmet Joakim Jonsson är elexpert på Brandskyddsföreningen. Han berättar att du kan minska risken för elbränder genom att se till att elanläggningen och alla […]

Träbaserade vindkraftverk – Både grönare och starkare

Från en visionär idé på Chalmers 2016 till ett torn för ett kommersiellt vindkraftverk i drift 2023. Träteknologiföretaget Modvion har reformerat tekniken för förnybar elproduktion med sina innovativa konstruktioner i laminerad träfanér.   Allt började på Chalmers, dit uppfinnaren och båtbyggaren David Olivegren vände sig för att undersöka om hans vision om vindkraftverk i laminerad […]
Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: Stängt