Ladda elbilen i farten? Elvägar gör det möjligt!

Om några år kan det bli möjligt för fordon att både ta emot och lagra energi utan att behöva stanna. Med ett samhälle och en transportsektor i en omfattande elektrifieringsfas ökar energibehovet. Då blir elvägar ett stort kliv framåt.

Sedan 2013 pågår utvecklingen av elvägar i Sverige, och de första testerna genomfördes 2016 på Europaväg 16 i Gävleborg. Därefter har arbetet fortsatt att utvecklas, demonstreras och utvärderas i flera svenska städer.

Med avstamp i en rapport från PowerCircle sammanfattar Enkla Elbolaget här vad som pågår just nu i frågan, vilka typer av tekniker som är under utveckling och vilka fördelar som laddning i farten kan föra med sig.

Första pilotvägen i drift 2026
Det är på uppdrag av framför allt Trafikverket och Energimyndigheten som elvägsprojekt utförs, ”med syfte att undersöka hur tekniken kan användas för att elektrifiera det statliga vägnätet.” Detta som en del i att möta de svenska målen om reducerade vägtrafikutsläpp med 70 % till år 2030.

Eftersom lastbilar och transporter i dagsläget står för ca 30 % av de totala utsläppen, och inte lär minska, har fokus legat på elvägslösningar för just tyngre transporter och fordon. Den högtrafikerade E20-sträckan Örebro–Hallsberg blir först ut som permanent elväg i Sverige, och förväntas vara i full drift år 2026.

Konduktiv och induktiv laddning
Hittills är det i första hand tre elvägssystem med olika tekniker som har undersökts med avseende på bland annat funktionalitet och säkerhet.

Två av laddningsteknikerna är konduktiva, vilket innebär en direktkontakt mellan fordon och teknik. En sådan variant är laddning via luftledningar som fordonet ansluter till genom en mottagare monterad upptill, ovanpå fordonet. Den andra typen av konduktiv laddning sker genom att fordonet, via en undermonterad mottagare, ansluter till en elskena, monterad antingen ovanpå eller i vägbanan.

Den teknik som väcker mest uppseende är den induktiva laddningen, som innebär en trådlös laddning med hjälp av spolar under vägytan som aktiveras när ett elfordon passerar. Samtliga tre tekniker är dynamiska, vilket innebär att de innebär en möjlighet att ladda fordonet i farten, men de ska också fungera för statisk laddning via depåer/parkeringsplatser och logistikhubbar/terminaler.

Minskat batteribehov med dynamisk energilagring
Att kunna ladda sitt elfordon utan att stanna är praktiskt och effektivt, inte minst för yrkestrafiken. Men det som får störst positiva effekter på ett bredare plan är möjligheten att lagra energi i farten, eftersom det avsevärt minskar behovet av att kunna lagra större mängder energi i batterier.

Enligt NyTeknik kan elvägar ”bidra till att minska batteribehovet med så mycket som 50–80 procent, förutsatt att även personbilar nyttjar elvägar.” Det skulle innebära minskade utsläpp, både med avseende på minskad batteritillverkning, och lättare och energisnålare farkoster. Dessutom minskar elfordonens investeringskostnader, som till största del utgörs av just batterierna.

Än så länge är det dock en del som behöver vidareutvecklas för att elvägar ska ge tillräcklig samhällsnytta, exempelvis för att kunna inkludera både tyngre och lättare fordon: ”För att vara lönsamma bör elvägar finnas där mest trafik flödar, och inte avgränsas till ett specifikt fordonsslag.”

Vi på Enkla Elbolaget följer med spänning elvägens fortsatta framsteg.

Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: Stängt