2020-08-10 Innovationer
Klimatsmart husbyggande med Grön betong

Betong ska vara helt klimatneutral senast år 2045. Det är betongbranschens gemensamma målsättning för att leva upp till det så kallade Parisavtalet. Skanska är en av flera aktörer som utvecklat en produkt med betydligt lägre klimatpåverkan – Grön betong.

Betong är ett av de viktigaste byggnadsmaterialen vid husbyggande. Men tillverkningen av cement, som är en beståndsdel i betongen, sker genom en kemisk process som frigör koldioxid och dessutom är mycket energikrävande. Nu erbjuder Skanska en betong med upp till 50 procent lägre klimatbelastning – under namnet Grön betong.

Det finns många fördelar med betong. Den är både stark, brandsäker och formbar. Men tillverkningen av cement leder till koldioxidutsläpp som inte ligger i linje med Skanskas högt uppsatta klimatmål. Därför har byggkoncernen under flera år utvecklat en mer hållbar betong.

– Skanska har tagit ledningen i miljöfrågan inom byggbranschen och verkar därmed för ett bättre samhälle. Det handlar om att minska avtrycken och samtidigt fortsätta att göra lönsamma affärer, säger Gunilla Holmberg, regionchef för Skanska Betong.

En utmaning i produktutvecklingen har varit att hitta materialsammansättningar som fungerar för olika typer av användningsområden. En utsatt utomhusmiljö kräver en betong som tillverkas på ett recept som ser annorlunda jämfört med en skyddad inomhusmiljö.

– Vi har tittat på olika behov och tagit hänsyn till dem när vi har tagit fram de nya produkterna. Den nya betongen är både tålig och miljövänlig, säger Ludvig Dahlgren som är teknisk specialist på region Betong.

Gunilla Holmberg menar att det handlar om att hushålla med de jungfruliga resurserna och sträva efter en cirkulär ekonomi:
– Att bruka men inte förbruka – det är utgångspunkten för affärsmässigheten i ett hållbart samhälle.

Fakta Grön betong
Lanserades av Skanska mars 2019. I produkterna som släppts har andelen cement i betongen reducerats med 30-65 procent. Det innebär en halvering av koldioxidutsläppen för vissa produkter.

Läs gärna mer här:
Skanska.se
Cementa.se

Foto: Skanska

Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: 09.00 - 15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00