Jord som får vila ger positiva miljöeffekter

Ett nytt begrepp för många – det regenerativa jordbruket. Metoden har funnits ett bra tag, även om den kanske är okänd för merparten av konsumenterna. De miljömässiga vinsterna, jämfört med det traditionella jordbruket, är flera. 

Växthusgaser från jordbruket är en stor bov när det kommer till att orsaka den pågående klimatkrisen. Ur ett världsperspektiv bidrar det storskaliga och industriella jordbruket med upp till en fjärdedel av utsläppen. Samtidigt pågår kontinuerlig forskning på tekniker och odlingssätt för att minska belastningen på klimatet. Här har det regenerativa jordbruket seglat upp som ett intressant alternativ. Några kallar det till och med nästa jordbruksrevolution.

I stora drag handlar det om att öka markens förmåga att binda kol, samtidigt som den biologiska mångfalden ökar. Ola Lundin, som är forskare på institutionen för ekologi på SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Uppsala, nämner ett antal mål.

– Förbättrad jordhälsa är mycket viktigt för förespråkarna av regenerativt jordbruk. Att bygga upp jordhälsan genom minskad bearbetning, att helt enkelt störa den mindre. Kolinlagring är ett annat. Men också ökad hälsa för ekosystemet, som ju är kopplat till biologisk mångfald, säger han.

Så här fungerar det. Ju mer kol som kan bindas i åkermarken, desto mindre koldioxidutsläpp till atmosfären. Ett sätt att nå dit är varierad växtföljd. Det innebär att man exempelvis byter typ av gröda som odlas på en åker från ett år till ett annat. Det är också effektivt att odla vall, alltså gräs och klöver. Vall fångar nämligen också upp koldioxid. Att låta sina djur beta på olika vallar från dag till annan är ett annat exempel. Då gynnas både djuren och livet i marken. Resultatet blir mer mull – och mer kolinlagring.

Begreppet föddes i USA redan på åttiotalet, men det är först de senaste tio åren som kunskapen och praktiserandet vuxit på bredare front i branschen. Enligt Ola trendar det regenerativa jordbruket både bland ekologiska odlare men också i det konventionella jordbruket. Det finns dock ingen certifiering i Sverige ännu.

– En arbetsgrupp jobbar däremot på att sätta en tydlig definition av metodens innebörd. Men i dagsläget går det alltså inte som konsument att köpa certifierade regenerativa produkter i handeln, säger han.

Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: 09.00 - 15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00