Enkla Elbolagets logga
Jord som får vila ger positiva miljöeffekter

Ett nytt begrepp för många – det regenerativa jordbruket. Metoden har funnits ett bra tag, även om den kanske är okänd för merparten av konsumenterna. De miljömässiga vinsterna, jämfört med det traditionella jordbruket, är flera. 

Växthusgaser från jordbruket är en stor bov när det kommer till att orsaka den pågående klimatkrisen. Ur ett världsperspektiv bidrar det storskaliga och industriella jordbruket med upp till en fjärdedel av utsläppen. Samtidigt pågår kontinuerlig forskning på tekniker och odlingssätt för att minska belastningen på klimatet. Här har det regenerativa jordbruket seglat upp som ett intressant alternativ. Några kallar det till och med nästa jordbruksrevolution.

I stora drag handlar det om att öka markens förmåga att binda kol, samtidigt som den biologiska mångfalden ökar. Ola Lundin, som är forskare på institutionen för ekologi på SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Uppsala, nämner ett antal mål.

– Förbättrad jordhälsa är mycket viktigt för förespråkarna av regenerativt jordbruk. Att bygga upp jordhälsan genom minskad bearbetning, att helt enkelt störa den mindre. Kolinlagring är ett annat. Men också ökad hälsa för ekosystemet, som ju är kopplat till biologisk mångfald, säger han.

Så här fungerar det. Ju mer kol som kan bindas i åkermarken, desto mindre koldioxidutsläpp till atmosfären. Ett sätt att nå dit är varierad växtföljd. Det innebär att man exempelvis byter typ av gröda som odlas på en åker från ett år till ett annat. Det är också effektivt att odla vall, alltså gräs och klöver. Vall fångar nämligen också upp koldioxid. Att låta sina djur beta på olika vallar från dag till annan är ett annat exempel. Då gynnas både djuren och livet i marken. Resultatet blir mer mull – och mer kolinlagring.

Begreppet föddes i USA redan på åttiotalet, men det är först de senaste tio åren som kunskapen och praktiserandet vuxit på bredare front i branschen. Enligt Ola trendar det regenerativa jordbruket både bland ekologiska odlare men också i det konventionella jordbruket. Det finns dock ingen certifiering i Sverige ännu.

– En arbetsgrupp jobbar däremot på att sätta en tydlig definition av metodens innebörd. Men i dagsläget går det alltså inte som konsument att köpa certifierade regenerativa produkter i handeln, säger han.

Liknande artiklar

Effektivt brandskydd och hantering av batterier – Experttips för ditt hem

Vilken brandskyddsutrustning borde alla ha hemma? Hur hanterar du ett antänt batteri och vad ska du göra om elden inte går att stoppa? Brandskyddsföreningens elexpert har svaren.   Nödvändig brandskyddsutrustning för hemmet Joakim Jonsson är elexpert på Brandskyddsföreningen. Han berättar att du kan minska risken för elbränder genom att se till att elanläggningen och alla […]

Träbaserade vindkraftverk – Både grönare och starkare

Från en visionär idé på Chalmers 2016 till ett torn för ett kommersiellt vindkraftverk i drift 2023. Träteknologiföretaget Modvion har reformerat tekniken för förnybar elproduktion med sina innovativa konstruktioner i laminerad träfanér.   Allt började på Chalmers, dit uppfinnaren och båtbyggaren David Olivegren vände sig för att undersöka om hans vision om vindkraftverk i laminerad […]

Hur effektiva är solceller om vintern?

Du har kanske ställt dig frågan ovan, oavsett om du redan har solceller eller står i begrepp att göra en installation. Låt oss reda ut verkningsgrad, vinklar på paneler och förmånliga avdrag med Malte Rungård, byggteknisk rådgivare på Villaägarna.   Solceller är en förnybar energikälla som producerar elektricitet även på vintern, men av naturliga orsaker är […]
Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: Stängt