Enkla Elbolagets logga
2021-02-26

På framtidens elmarknad står kunden i centrum

Ja, så tycker vi på Enkla Elbolaget och 14 andra aktörer på den svenska elmarknaden att det borde vara – redan idag. Och hösten 2020 satte vår VD Kenneth Johansson sitt namn under en gemensam artikel med målet att väcka debatt och få till en förändring. Istället för att vakta revir, försvåra och sträva bakåt kan vi öppna upp och förenkla, både för varandra och kunderna. Ett rättvist system med konkurrens på lika villkor för oss som handlar med el. Det är den enda vägen framåt som vi ser det.

Debattartikeln publicerades på Second opinion – en gemensam plattform för bolag som bidrar med fakta och perspektiv inom energiområdet i Sverige. Artikeln är ett svar på ett förslag med motsatt riktning som presenterats av en annan grupp aktörer i branschen.

Ämnet är ganska komplext och texten är riktad till läsare som är insatta i problematiken. Därför är den inte riktigt så enkel och självklar som vi på Enkla Elbolaget siktar på att vår kommunikation ska vara. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss, vi förtydligar gärna.

En hubb för all el
Vi som står bakom debattartikeln tror på en rättvis, transparent och effektiv elmarknad och vill se en elreform som byggs kring en elkundshubb. Sedan tidigare har Svenska kraftnät påbörjat ett hubbprojekt som kan ligga till grund för framtidens system – om regeringen säkrar finansieringen kan elkundshubben utvecklas till ett komplett och modernt verktyg. Här är de centrala funktioner vi anser att hubben bör ha, och fördelarna med dem:

Kundportal. Kunderna loggar in och får överblick över all sin information, t ex avtal och fullmakter. Det ger kunderna ökad kontroll och större inflytande på marknaden.

Kundcentrisk flyttprocess via elhandlare. När en kund flyttar krävs bara en kontakt. Kunden får ett marknadsmässigt elavtal och behovet av anvisningsavtal* för icke aktiva kunder försvinner.

Leverantörsbyte. Elhandelsföretag och kund kommer överens om bytet och all nödvändig information om avtal m.m. finns i hubben. Inga fullmakter behövs och kunden undviker brytavgifter.

Tredjepartsaccess. Andra aktörer än elnäts- och elhandelsbolag, t ex energirådgivare, kan få tillgång till data från hubben och ge kunden stöd i att sänka energianvändningen och därmed sin elkostnad.

Dessutom. Ytterligare några exempel på funktioner med positiv inverkan är att systemet skulle effektivisera fakturering och öka datasäkerheten genom att samla all information om kundens anläggning på en plats. Och sist men inte minst – hubben ger ökade möjligheter att samverka för att lösa en kunds problem på snabbaste och smidigaste sätt.

Nyckelfrasen: För kundernas skull
Det handlar om att vi vill se en reform som ger kunderna en stark ställning och en aktiv roll på framtidens elmarknad. Vi tror på en kundcentrisk modell och att elkundshubben är hjärtat i den.

Flera av våra grannländer – har infört eller är på väg att införa datahubbar för sina elmarknader. Med goda resultat! Det är mer än dags för Sverige att göra detsamma och vi hoppas att vårt upprop och arbetet för att öppna upp och effektivisera för kundernas skull, får regeringens politiker att förstå – det är såhär framtidens elmarknad måste se ut.

Här kan du läsa debattartikeln Genomför en elmarknadsreform för kundernas skull i sin helhet.

* När en kund flyttar och inte aktivt väljer elhandelsbolag får hen per automatik ett avtal med en specifik aktör på orten.

Liknande artiklar

Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: 09.00 - 15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00