Enkla Elbolagets logga

Den heta frågan om elförsörjningen – och politikens vilja

Vi står inför en utmanande höst och vinter där elpriset förutspås nå rekordhöga nivåer. Samtidigt närmar sig ett riksdagsval med olika förslag på åtgärder. Vi försöker reda ut uppkomsten till situationen ­– och hur våra politiker vill möta den.

Det är flera faktorer som ligger bakom den elbrist som vi nu upplever. Nedstängningen av två reaktorer på Ringhals för några år sedan har påverkat elförsörjningen i södra Sverige. Samtidigt har norra Sverige en positiv effektbalans – här produceras mer el än vad som konsumeras. Och på grund av denna varierande elförsörjning behöver södra Sverige den el som produceras i norr, alternativt importera från utlandet.

Höga priser i söder, lägre i norr

Utöver själva elproduktionen behövs med andra ord också en överföringskapacitet. Finns det inte tillräckligt med kapacitet i näten för att överföra el från norr till söder uppstår ett elunderskott. Detta påverkar också priset på elen. Om överföringskapaciteten inte motsvarar den mängd el som behöver transporteras uppstår prisskillnader mellan de olika områdena i Sverige. Vilket är precis den situationen vi ser nu, med höga priser i söder och lägre i norr.

Det finns fler faktorer. Den europeiska elmarknaden hänger ihop med den svenska, och idag ser vi höga priser på gas – vilket också påverkar priset på el i Sverige. Väder och vind styr också energikällorna; en torr sommar och höst skapar underskott i vattenmagasinen liksom kalla, vindstilla dagar också kan leda till elunderskott.

Fokus på risker när energiresurserna jämförs

Debatten som förs om våra framtida energiresurser är allt annat än lättsammanfattad. Men om man ändå ska försöka att göra det komplexa lite enklare, vilket vi ju gärna vill försöka göra, så utkristalliseras två huvudsakliga ståndpunkter. De som ser riskerna med kärnkraft, och de som ser riskerna med en svårplanerad förnybar energi.

Argumenten för kärnkraftens vara eller inte vara har varierat i samhällsdebatten det senaste halvseklet. Olyckor som Tjernobyl (1986) och Fukushima (2011) har bidragit till en stor skepsis då de visat vilka destruktiva effekter kärnkraften kan få vid haveri eller naturkatastrofer. Drift och underhåll av våra kärnkraftverk är kostsam, och frågan om slutförvar i form av radioaktivt avfall är långt ifrån avslutad.

Samtidigt har sårbarheten i de förnybara energikällorna kommit upp på agendan på ett helt annat sätt än tidigare. Här vilar ett stort beroende inför naturen och vädrets makter. Vindkraft kräver vind, vattenkraft kräver de frilagda vattenströmmarnas energi och solkraften behöver en sol som lyser – och så är det ju inte alltid. Och om kärnkraften har strypts och de förnybara källorna inte kan försörja samhället är det de fossila bränslena som står till buds. Detta menar de som är för kärnkraft är så mycket mer skadligt för hälsa och klimat än en stabil kärnkraft.

DETTA VILL POLITIKEN

Bevarad kärnkraft och sänkt elskatt

Moderaterna vill kompensera hushållen och införa ett högkostnadsskydd på elpriset. Man vill bevara den befintliga kärnkraften och satsa på nästa generations kärnkraft. Sverigedemokraterna vill tillfälligt sänka skatten och momsen på el under vintermånaderna. Vad gäller kärnkraften säger man att en utvecklad kärnkraftsindustri är den mest effektiva klimatåtgärden för Sverige på lång sikt.

Enhetliga priser och avdrag för energieffektiviserande åtgärder

Liberalerna vill också sänka skatten och momsen på el, men då successivt i flera steg. De vill också stifta en lag om enhetliga elpriser i hela landet. Kärnkraften ska utvecklas och beskrivs som en viktig del i det fossilfria energisystemet. Centerpartiet vill sänka elnätsavgiften och införa ett avdrag för åtgärder som effektiviserar energianvändningen, exempelvis installation av fjärrvärme eller värmepump. I kärnkraftsfrågan vill de bygga ut laddningskapaciteten för att öka effekten från befintlig kärnkraft, som de tror kommer att finnas kvar flera år framåt.

Slopad elmoms och högkostnadsskydd

Kristdemokraterna vill tillfälligt slopa momsen på el under december till mars. Befintliga reaktorer ska livstidsförlängas och man vill även starta processen med nya reaktorer. Socialdemokraterna vill införa ett högkostnadsskydd och kompensera hushållen som framför allt kommer elkonsumenter i södra Sverige till gagn. Man ser en successiv utfasning av kärnkraften, bland annat genom fortsatt utbyggnad av förnybar energi.

Förstatligat elnät och satsning på havsbaserad vindkraft

Vänsterpartiet vill införa tak på elnätsavgifter och förstatliga elnätet. Man vill separera den inhemska elmarknaden och den för export och införa så kallade ”Sverigepriser”. Kärnkraften ska avvecklas så fort som möjligt. Miljöpartiet vill att staten ska stå för 80 procent av hushållens åtgärder för att effektivisera sin energianvändning. Kärnkraften ska fasas ut allt eftersom produktionen av förnybar energi, inte minst havsbaserad vindkraft, ökar.

Råd och stöd för energieffektivisering

I det läge som råder har du som elkonsument allt att vinna på att se över din konsumtion. Det finns många oberoende källor dit du kan vända dig för att vrida och vända på alla stenar för att få ett så energieffektivt hushåll som möjligt, exempelvis Energimyndigheten.

Liknande artiklar

Effektivt brandskydd och hantering av batterier – Experttips för ditt hem

Vilken brandskyddsutrustning borde alla ha hemma? Hur hanterar du ett antänt batteri och vad ska du göra om elden inte går att stoppa? Brandskyddsföreningens elexpert har svaren.   Nödvändig brandskyddsutrustning för hemmet Joakim Jonsson är elexpert på Brandskyddsföreningen. Han berättar att du kan minska risken för elbränder genom att se till att elanläggningen och alla […]
Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: 09.00 - 15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00