Enkla Elbolagets logga
Information gällande elpriskompensation

Information gällande elpriskompensation och elområdesjustering
Regeringen har på förslag att hushåll som drabbats av höga elpriser ska kompenseras. Därför avsätter regeringen nu sju miljarder för att kompensera cirka två miljoner hushåll i Sverige för höga elpriser. Ersättningen kommer automatiskt att betalas ut från kundens elnätsbolag och kunden behöver därför inte själv ansöka om kompensationen.

Nu kan du få elpriskompensation från ditt nätbolag
Sedan 15 mars 2022 kan elnätsbolag ansöka om elpriskompensation för vinterns höga elpriser att betala ut till hushållen. Du som har rätt till kompensationen behöver inte göra något själv, utan det är ditt elnätsbolag som automatiskt kompenserar dig antingen genom att betala ut summan eller göra avdrag på din elnätsfaktura.

Psst – bra att veta!
Enkla Elbolaget äger inga elnät, utan är ett renodlat elbolag. Därför kan vi inte hjälpa till med elpriskompensationen. Prisjusteringen kommer alltså inte att synas på fakturan du får från oss, utan på fakturan du får från ditt elnätsbolag.

För frågor om utbetalningen av kompensationen råder vi dig att ta kontakt med ditt elnätsbolag.
Läs mer om vilka hushåll som kan ta del av kompensationen på regeringens hemsida.

Frågor & svar

Vad är elområdesjustering?
2011 delades länderna i det nordiska elsystemet in i elområden. Den främsta anledningen var att jämna ut konkurrensfördelar mellan olika regioner med varierande prissättning. Sverige fick då fyra elområden – från SE1 i norr till SE4 längst i söder. Sedan dess förhåller sig elpriset i respektive elområde till ett gemensamt riktpris, ett så kallat systempris. När ett område kan tillgodose hela sin konsumtion med egenproducerad el så följer man systempriset. När det istället blir ett överskott eller underskott justeras priset i elområdet därefter – det görs en elområdesjustering.

Elområdesjusteringen påverkas inte bara inom det egna landet utan påverkas också av elpriset ute i Europa. Och detta för att våra marknader är sammankopplade. Därför kan Sverige också välja att exportera el ut i Europa till det pris som den aktuella marknaden har och därför görs också en elområdesjustering i det elområde som är sammankopplat.

Varför var elområdesjusteringen så hög i slutet av 2021?
Orsaken till att elområdesjusteringen blev ovanligt hög för SE4 under hösten 2021 och även för SE3 mot slutet av året, är just kopplingen till Europa. SE4 är direkt ihopkopplat till Tyskland och Polen och SE3 till Tyskland, Nederländerna och Storbritannien via Norge. Energipriset i Europa har dragit iväg något enormt under hösten/vintern och prisökningen beror till stor del på gasbrist samt kraftigt stigande priser på utsläppsrätter. Och den kraft som då finns i SE3 och SE4 kan därför exporteras till betydligt bättre pris som det angränsande landet har just då.

Men vi har ju massor av vattenkraft i norra Sverige, hjälper inte det?
Tyvärr orsakar begränsningar i stamnätet att norrländsk vattenkraft inte kan transporteras söderut. Vi får då effekten av instängd vattenkraft, vilket ger motsatt effekt för de nordligaste svenska elområdena.

Liknande artiklar

Effektivt brandskydd och hantering av batterier – Experttips för ditt hem

Vilken brandskyddsutrustning borde alla ha hemma? Hur hanterar du ett antänt batteri och vad ska du göra om elden inte går att stoppa? Brandskyddsföreningens elexpert har svaren.   Nödvändig brandskyddsutrustning för hemmet Joakim Jonsson är elexpert på Brandskyddsföreningen. Han berättar att du kan minska risken för elbränder genom att se till att elanläggningen och alla […]

Träbaserade vindkraftverk – Både grönare och starkare

Från en visionär idé på Chalmers 2016 till ett torn för ett kommersiellt vindkraftverk i drift 2023. Träteknologiföretaget Modvion har reformerat tekniken för förnybar elproduktion med sina innovativa konstruktioner i laminerad träfanér.   Allt började på Chalmers, dit uppfinnaren och båtbyggaren David Olivegren vände sig för att undersöka om hans vision om vindkraftverk i laminerad […]
Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: Stängt