Enkla Elbolagets logga
Högt elpris – hur påverkar det mig som elkund?

Massmedia rapporterar återigen elprisrekord i Sverige. Alla blir såklart mer eller mindre påverkade av det höga elpriset men det är bara ett fåtal hushåll som blir direkt påverkade. Låt oss förklara hur det hänger ihop.

Prisrekord efter prisrekord slås och vinterns stora snackis har varit det ovanligt höga elpriset både i Sverige och ute i Europa.  Och visst är det lätt att bli skraj när medierna rapporterar om nya rekord. Men – hur påverkar de höga elpriserna dig som elkund, egentligen?

Månadsmätning vs timmätning
Hur du påverkas av elprisets höga toppar beror på hur din elmätare läses av. Majoriteten av Sveriges hushåll har det som kallas för månadsmätning, vilket innebär att nätbolaget gör en avläsning för hela månadens förbrukning. Med en sådan typ av mätning går det inte att se hur mycket el som har gått åt en viss timme, utan hela månadens förbrukning klumpas ihop. Så – om du har månadsmätning påverkas du inte av att elpriset var skyhögt mellan en viss timme. Och i stället för timpriset blir du debiterad enligt en schablonprofil som är baserad på det genomsnittliga svenska hemmets förbrukning.

Har du däremot en elmätare som är timmätt funkar det annorlunda. Då läser elmätaren av varje timmes förbrukning. Hushåll som har denna typ av mätning får betala den el som förbrukas en viss timme till det pris som den aktuella timmen har. Om elpriset då är 6 kr per kilowattimme blir det priset som hushållet betalar för att använda el just den timmen.

Hur långt räcker en kilowattimme (kWh)?
En kilowattimme (kWh) består av 1000 wattimmar. När man ska räkna på hur mycket el en elektrisk apparat förbrukar behöver man tänka i termer om effekt och energi. Alla elektriska apparater har en angiven effekt, och desto högre effekt en apparat har, desto mer energi går det åt för att driva den. Effekten mäts i watt (W) och energi mäts i wattimme (Wh).

För att räkna ut hur mycket energi som används när du fönar håret eller laddar din mobil, multiplicerar du apparatens angivna effekt (W) med tiden för hur länge du använder apparaten. Energi = Effekt x tid. Och för att få fram antalet kilowattimmar delar du sen med tusen. Busenkelt!

Liknande artiklar

Effektivt brandskydd och hantering av batterier – Experttips för ditt hem

Vilken brandskyddsutrustning borde alla ha hemma? Hur hanterar du ett antänt batteri och vad ska du göra om elden inte går att stoppa? Brandskyddsföreningens elexpert har svaren.   Nödvändig brandskyddsutrustning för hemmet Joakim Jonsson är elexpert på Brandskyddsföreningen. Han berättar att du kan minska risken för elbränder genom att se till att elanläggningen och alla […]

Träbaserade vindkraftverk – Både grönare och starkare

Från en visionär idé på Chalmers 2016 till ett torn för ett kommersiellt vindkraftverk i drift 2023. Träteknologiföretaget Modvion har reformerat tekniken för förnybar elproduktion med sina innovativa konstruktioner i laminerad träfanér.   Allt började på Chalmers, dit uppfinnaren och båtbyggaren David Olivegren vände sig för att undersöka om hans vision om vindkraftverk i laminerad […]
Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: Stängt