Enkla Elbolagets logga

Historiska priser för elfonden Relaxa och vårt elavtal med rörligt pris

Klicka på ditt elområde för att se en historisk prisjämförelse mellan elfonden Relaxa och vårt elavtal med rörligt pris.

Elområde 1

Elområde 2

Elområde 3

Elområde 4

 

Priserna visas i decimalavrundade ören, de är baserade på genomsnittlig förbrukningsprofil (när på dygnet elen är förbrukad) och är inklusive handelskostnader, örespåslag och moms, månadsavgift/förvaltningsavgift tillkommer.

Elområde 1

2022
Månad Relaxa Rörligt
Januari 30 50
Februari 23 45
Mars -49 40
April 6 78
Maj 22 80
Juni 1 77
Juli 13 39
Augusti -103 35
September 40 138
Oktober 171 75
November 236 176
December 220 268
2023
Månad Relaxa Rörligt
Januari 179 104
Februari 168 82
Mars 151 86
April 95 99
Maj 63 53
Juni 80 74
Juli 60 60
Augusti 43 44
September 27 20
Oktober 52 39
November 79 94
December 94 106
2024
Månad Relaxa Rörligt
Januari 93 100
Februari 77 75

Elområde 2

2022
Månad Relaxa Rörligt
Januari 30 49
Februari 24 46
Mars -49 40
April 7 79
Maj 23 81
Juni 1 77
Juli 12 39
Augusti -60 78
September 40 139
Oktober 173 77
November 241 181
December 224 273
2023
Månad Relaxa Rörligt
Januari 179 104
Februari 169 82
Mars 152 86
April 95 99
Maj 64 54
Juni 80 75
Juli 60 60
Augusti 43 44
September 27 27
Oktober 52 38
November 81 95
December 97 110
2024
Månad Relaxa Rörligt
Januari 93 100
Februari 77 75

Elområde 3

2022
Månad Relaxa Rörligt
Januari 131 151
Februari 91 113
Mars 93 182
April 52 124
Maj 84 142
Juni 100 175
Juli 100 126
Augusti 171 309
September 210 309
Oktober 215 118
November 259 199
December 323 372
2023
Månad Relaxa Rörligt
Januari 210 135
Februari 208 121
Mars 185 119
April 99 103
Maj 77 67
Juni 85 79
Juli 61 61
Augusti 61 62
September 46 45
Oktober 73 60
November 112 127
December 108 121
2024
Månad Relaxa Rörligt
Januari 118 124
Februari 83 81

Elområde 4

2022
Månad Relaxa Rörligt
Januari 137 157
Februari 98 121
Mars 124 213
April 80 152
Maj 130 188
Juni 162 237
Juli 144 170
Augusti 268 406
September 222 321
Oktober 215 119
November 266 206
December 326 374
2023
Månad Relaxa Rörligt
Januari 225 150
Februari 233 147
Mars 199 134
April 106 110
Maj 116 106
Juni 148 142
Juli 66 66
Augusti 77 78
September 81 81
Oktober 76 63
November 118 132
December 110 123
2024
Månad Relaxa Rörligt
Januari 123 130
Februari 88 87

Vad som ingår i uträkningen:

Pris/utfall för elfonden Relaxa:
Elfondens aktuella sammansättning och hur elmarknaden rör sig.

Rörliga påslag och avgifter:
Kostnader för kraftinköp och balanskraft, avgifter till Svenska Kraftnät och elcertifikatsavgift och påslag. Månadens elpris justeras med resultatet av prissäkringarna

Moms:
25% moms

 

Vad som inte ingår i uträkningen:

Förvaltningsavgiften:
För att fonden ska kunna förvaltas, samt för våra administrativa avgifter och förtjänster, tar vi ut en förvaltningsavgift som är baserad på din årsförbrukning:

0 – 2 000 kWh: 40:- per månad
2 001 – 5000 kWh: 60:- per månad
5 001 – 10 000 kWh: 80:- per månad
10 001 – 20 000 kWh: 100:- per månad
över 20 000 kWh: 120:- per månad

Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: Stängt