Så skapar du hållbarhet i kalendern.

Tackar du oftare ja än nej och kommer på först i efterhand att du egentligen inte hinner? Då är det dags att rensa i kalendern och byta vana, så att du får mer tid över, blir effektivare och långsiktigt får ett hållbarare liv.

Här är mina fem bästa tips för att få en hållbar kalender:

1. Gå på fritidsaktiviteter som du blir glad och mår bra av.

2. Tacka ja till möten där du har en tydlig roll, vet vad du ska bidra med och som helst av allt hjälper dig komma framåt i ditt arbete.

Om du är osäker, fråga om syfte och mål med mötet och vad som förväntas av dig.

3. Planera in max tre möten eller totalt tre timmars mötestid per arbetsdag och max tre fritidsaktiviteter per vecka. Det gäller även familjeaktiviteter.

4. Planera in 30 minuter innan och efter varje möte.

Innan mötet förbereder du dig genom att läsa igenom tidigare protokoll, agenda och resultat av dina att-göra-uppgifter. Glöm inte att fylla på kaffe- eller tekoppen innan mötet börjar!

Efter mötet summerar och planerar du in det du ska göra till nästa möte. Hinner du göra uppgifterna direkt efter mötet är det toppen!

5. Boka in/blocka en arbetsdag i veckan som du bara ägnar åt dig själv, att-göra-uppgifter och planering.

Ta en punkt i taget och gå vidare till nästa när du känner dig redo, det ökar dina chanser att lyckas!

Brita Hahne är grundare av Smpl och professionell enkelhetscoach och organisatör.