Enkla Elbolagets logga
Heja svenska elkunder – nu sparar vi så det ryker!

Tillsammans har svenska hushåll sänkt elförbrukningen med hela 18 procent i september, jämfört med fjolårets siffror. Det innebär att vi nästan dubblerar EU-målet om att spara 10 procent. Nu gäller samma devis som under pandemin. Håll i och håll ut! Vi har redan bevisat att vi klarar det – och det bästa är att priserna sjunker i takt med våra gemensamma ansträngningar.

Redan i vinter kan elpriserna halveras i våra sydligare landsändar, förutsatt att EU snabbt når målet att minska elförbrukningen med 10 procent. Enligt en färsk studie från Energiforsk är nämligen energihushållning den åtgärd som snabbast kan sänka elkostnaderna. För en eluppvärmd villa skulle prissänkningen kunna ge en besparing på cirka 4 000 kronor i månaden i vinter.

– Det ligger i Europas egna händer att snabbt sänka elpriserna. Vi kan alla bidra och hjälpa både utsatta hushåll och företag, säger Markus Wråke, vd på Energiforsk, i ett pressmeddelande.

Och Sverige är redan på god väg. Enligt Svenska kraftnät (SVK) har svenska hushåll minskat sin förbrukning under september med följande procentsiffror (från elprisområde ett i norr till elprisområde fyra i söder).

Elprisområde 1: minus 12 procent

Elprisområde 2: minus 14 procent

Elprisområde 3: minus 18 procent

Elprisområde 4: minus 21 procent

Minskningen är alltså störst i söder med minus 21 procent och något lägre i de nordligaste delarna, med minus 12 procent. Detta följer naturligt kostnadsbilden över landet, där dagens elpriser är som högst i södra Sverige, och billigare i de norra landsdelarna.

Nytta för fler

Fördelen med att spara på hushållselen  är flera. Dels ser du effekten relativt snabbt, oftast redan på nästa månads elräkning. Dels hjälper du till att skapa ett stabilare system genom att kapa eltopparna.

– Kan hushållen fortsätta på detta sätt under hela vintern minskar risken för bortkoppling på grund av effektbrist påtagligt. Därtill pressar det tillbaka elpriset, säger Erik Ek, strategisk driftchef på Svenska kraftnät, i ett uttalande på myndighetens hemsida.

Besparingarna är extra positiva eftersom de också innebär att trycket på energisystemet minskar när användningen är som högst. Sammantaget gör detta att vi även minskar risken för elbrist och högre pristoppar.

Den exakta effekten på våra elpriser är givetvis svårbedömd. Det beror mycket på vinterns väder. Ju kallare – desto dyrare elpriser. Men en sak står klar, och det är att den dyraste produktionen – som också sätter priset för all el – den faller bort om våra behov av el blir lägre.

Vi har tidigare tidigare berättat om följderna av att en reaktor vid kärnkraftverket i Ringhals tillfälligt tagits ur bruk på grund av reparation, och att detta påverkat eltillgången negativt.  Men – den kraftigt minskade hushållsförbrukningen ändrar den bedömningen enligt Svenska Kraftnät.

– Om minskningen av förbrukningen håller i sig i södra Sverige över vintern går det att jämställa med produktionen från en kärnkraftsreaktor, drygt, enligt Erik Ek.

 

Källor: Energiforsk, Ny Teknik, Svenska kraftnät.

Elsmarta spartips

Under hösten genomför Energimyndigheten en informationskampanj, varje kWh timme räknas,  för att få elkonsumenter att ändra sina vanor och öka sin kunskap för att minska elanvändningen. Spana in kampanjen här.

Liknande artiklar

Effektivt brandskydd och hantering av batterier – Experttips för ditt hem

Vilken brandskyddsutrustning borde alla ha hemma? Hur hanterar du ett antänt batteri och vad ska du göra om elden inte går att stoppa? Brandskyddsföreningens elexpert har svaren.   Nödvändig brandskyddsutrustning för hemmet Joakim Jonsson är elexpert på Brandskyddsföreningen. Han berättar att du kan minska risken för elbränder genom att se till att elanläggningen och alla […]

Träbaserade vindkraftverk – Både grönare och starkare

Från en visionär idé på Chalmers 2016 till ett torn för ett kommersiellt vindkraftverk i drift 2023. Träteknologiföretaget Modvion har reformerat tekniken för förnybar elproduktion med sina innovativa konstruktioner i laminerad träfanér.   Allt började på Chalmers, dit uppfinnaren och båtbyggaren David Olivegren vände sig för att undersöka om hans vision om vindkraftverk i laminerad […]
Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: Stängt