2019-06-27 Produkter
Hållbart, långsiktigt och lönsamt. Mycket att vinna med energikartläggning

Den el vi levererar till er är 100% klimatklok. Men vi hjälper er också att vara hållbara i en vidare aspekt och att sänka era kostnader. Varför då kanske ni undrar? Svaret är enkelt men tvådelat: Vi jobbar för att göra samhället mer hållbart och vill vara till nytta för våra kunder för att bygga långsiktiga relationer. Det är därför som vi erbjuder solpaneler, laddstolpar till elbilar och hjälp att energieffektivisera företagets verksamhet, fastän det i förlängningen betyder att ni behöver köpa mindre el från oss på Enkla Elbolaget. Här berättar Marcus Boje om energikartläggning – en riktigt förmånlig tjänst som utförs av vår samarbetspartner AFRY.

– Kartläggningen visar hur ni kan effektivisera lokalernas energiförbrukning för att minska utsläppen och energianvändningen. Vinsterna är många och kan bli mycket stora; förbättrad driftsekonomi, högre fastighetsvärde, ett bättre inomhusklimat och sist men inte minst, en sänkning av energikostnaderna.

– Det är en god affär för de flesta företag med stor elförbrukning, i en mängd olika branscher. Hittills är det främst kunder inom tillverkande industri, med energiintensiv produktion som visat stort intresse för erbjudandet men vi ser stor nytta för till exempel fastighetsbolag och ska jobba för att alla kunder som kan tjäna på AFRY:s besök får veta det.

Vinster och besparingens fördelning
– Effektiviseringen ger en välkommen minskning av företagets miljöpåverkan och, allra mest, av kostnaderna. Kundernas energikostnader sänks vanligtvis med 15–25 procent, ibland mer. Titta gärna på exemplet Geesinknorba AB som minskade sina med hela 70 procent! AFRY genomför och tar kostnader för de åtgärder som rekommenderas. 80 procent av besparingen används för att finansiera åtgärderna och som kund garanteras ni att minst 20 procent av den besparing som de sänkta energikostnaderna ger, återinvesteras i er anläggning. Och när allt är betalt fortsätter Energikartläggningen att ge tillbaka genom lägre energikostnad, kvartal efter kvartal.

Så går det till
– Vi brukar berätta om energikartläggningen som ett av mervärdena och en del av vår ”mission” att göra samhället mer hållbart, redan vid vårt första möte med en blivande kund. Men det tål såklart att upprepas. När vi berättat om fördelarna och kommit överens om att kartläggningen är en bra lösning för ert företag, kommer Enkla Elbolaget och ÅF på besök och experterna från AFRY tar över stafettpinnen. De gör en inventering där de ser över belysning, uppvärmning med mera och utarbetar en handlingsplan. Åtgärderna genomförs i samråd med er och ni deltar aktivt genom hela processen. Genom verktyget AFRY Energy Controller får ni en helt transparent redovisning av kostnader, energiåtgång, energibesparing och resultat.

Låter det som att Energieffektivisering genom AFRY är ett mervärde som ni vill ta vara på? För många företag finns det, som ni ser, stora pengar att spara och stora kliv att ta mot miljömålen. Förbättringar som vi gärna vill hjälpa er att realisera, för det är sådant som en samarbetspartner gör.

Hör av dig till mig eller din kontaktperson på Enkla Elbolaget så tittar vi på era möjligheter.

Marcus Boje
Key Account Manager

0454-200 254
Marcus.Boje@enklaelbolaget.se

Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: 09.00 - 15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00