2020-07-07 Innovationer
Golvade av Tarketts kretsloppsstänk

Vi fortsätter att lyfta innovationer som inspirerar och gör oss lite smått lyckliga! Denna gång har vi dessutom äran att uppmärksamma en av våra kunder, nämligen Tarkett – och deras initiativ att återvinna gamla plastgolv. Men hur i hela världen går det till?

– Vi har utvecklat en helt unik teknik där vi tvättar golvet rent från lim och spackelrester, berättar Mikael Pettersson, hållbarhetschef på Tarkett i Ronneby. Därefter behandlas materialet och vi får ut ett råmaterial av lika hög kvalitet som nyproducerad plast.

Om man skulle återvinna allt plastgolv som finns i Sverige, vilket är en hel del – cirka 150 miljoner kvadratmeter – blir de miljömässiga effekterna tydliga. Enligt IVL, Svenska Miljöinstitutet, skulle koldioxidbesparingen bli på uppemot en miljon ton jämfört med vid nygolvsproduktion. Vilket är en rätt fantastisk siffra med tanke på att Sverige släppte ut 51,8 miljoner ton 2018.

Målsättningen med en cirkulär produktion är ingalunda något nytt för Tarkett. Sedan slutet av 90-talet har man exempelvis tagit hand om mattbitar som blivit över där deras plastgolv har installerats. Kostnadsfritt hämtar de spillet hos kunder i hela Norden, som de sedan tillverkar nytt golv av.

– Vi har alla ett ansvar att inte utarma jordens resurser. Med vår återvinningsteknik har vi möjlighet att faktiskt göra skillnad och bidra till ett cirkulärt och fossilfritt samhälle. Det känns förstås bra, säger Mikael Pettersson.

Tarkett har samarbetat med Enkla Elbolaget i flera andra projekt. Bland annat installerades sex laddstolpar för eldrivna fordon vid fabriken i Ronneby 2018 – en satsning som gav de 500 medarbetarna bättre möjligheter att gå från fossilt bränsle till ett mer klimatklokt alternativ.

På länkarna nedan kan du följa processen när installationsspill samt gamla plastgolv återvinns.

Återvinning av installationsspill.

Industriell tvättprocess för utrivna plastgolv.

Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: Stängt