2021-01-28 Innovationer
Goda utsikter för drönare i grönsaksodlingar

Ju mer exakta skördeprognoser, desto effektivare produktion och mindre svinn. Med hjälp av drönare går det att följa grödan under hela tillväxtfasen – och få en mer hållbar odling.

Just nu pågår det flera EU-projekt där man undersöker möjligheterna att med hjälp av avancerad teknik kunna optimera produktionen. Detta för att åstadkomma såväl ekonomiska som miljömässiga besparingar.
Ett av projekten syftar till att åstadkomma en bättre produktionsuppföljning och exaktare skördeprognoser vid odling av bland annat vit- och rödkål. Patrick Sjøberg, som är rådgivare på NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi som är kopplade till projektet, ger bakgrunden på Landsbygdsnätverkets hemsida:

– Att manuellt jobba med produktionsuppföljning och skördeprognoser tar mycket tid för odlaren och har dessutom ofta hög felmarginal. Det är inte ovanligt att odlare tvingas till en överproduktion för att kunna garantera leveransvolymer. Med ett sådant här verktyg kan produktionen och skördearbetet planeras bättre, vilket leder till en effektivare produktion och mindre svinn.

Projektet samordnas av Agroväst med Kristina Anderback som projektledare. Hon är fascinerad över den exakthet som metoden kan garantera:

– Det är av stort värde för odlaren att få en översikt och lätt kunna följa upp hur det växer på olika delar av fältet. Jag är fascinerad av vilken skärpa det är i bilderna. Man kan zooma in på varje individuell planta och följa dess tillväxt och hälsa.

Så hur hänger allt ihop? Igor Tihonov, ägare av företaget Solvi som äger lösningen, berättar:

– Inom projektet utvecklas en tjänst som utifrån bilder insamlade med en vanlig drönare gör en uppskattning av hur många kålhuvuden det finns i fältet samt översätter det till totalvikt. Redan några veckor efter plantering kan odlaren få återkoppling om hur många plantor som har överlevt planeringen och börja få uppfattningen om skördepotentialen. Sedan under säsongens gång finns det andra faktorer som ogräsbekämpning eller skador orsakade av väder, insekter eller sjukdomar som kan leda till ytterligare bortfall. Några veckor innan skörd kan man sedan få en ganska exakt uppskattning av totalvikten samt hur fördelningen mellan olika storlekar av kålhuvuden ser ut. Det är en viktig parameter eftersom man inte kan sälja till konsumenterna om dessa är för små eller för stora.

Projektet är just nu i slutfasen, och testerna som har gjorts hittills har visat väldigt lovande resultat. Igor Tihonov igen:

– Under odlingssäsongen 2021 ska vi göra de slutliga valideringarna av produkten samt göra tester med slutanvändare för att säkerställa att produkten är användarvänlig och lättförståelig.

Läs mer här:
landsbygdsverket.se
agrovast.se

Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: Stängt