Från strålande solsken till el – när det behövs

Forskare vid Chalmers tekniska högskola har hittat ett nytt sätt att utvinna energi från lagrad solenergi. Tidigare har den lagrade solenergin endast kunnat utvinnas som värme men tack vare en mikrometertunn generator har forskarna lyckats omvandla energin till el och använda den – när det behövs.

Det hela började med att forskarteamet, med professor Kasper Moth-Poulsen i spetsen, tog fram ett energisystem som kan lagra solenergi för framtida behov. Systemet förkortas Most och innehåller en specialdesignad molekyl bestående av kol, väte och kväve. När den speciella molekylen träffas av solljus byter den helt och hållet skepnad till en mer energirik variant i form av en vätska som kan lagras i en tank. Och i tanken kan den lagrade vätskan behålla energin i upp till 18 år (!).

Bild: Chalmers

Från värme till el
Tidigare har forskarna endast lyckats utvinna värme från den lagrade energin. Tills nyligen. Forskare från Shanghai testades systemet tillsammans med en mikrometertunn termoelektrisk generator som lyckades omvandla energin till el. Forskningsledaren Kasper Moth-Poulsen är positiv:

– Det här är ett radikalt nytt sätt att utvinna solens energi som el.  Vi kan producera el oberoende av väder, tid på dygnet, årstid eller geografiska avstånd. Det är ett slutet system som drivs utan att orsaka koldioxidutsläpp.

Än så länge är det bara el i mindre volymer som producerats. Men det viktiga är att systemet fungerar och nästa steg är att öka volymerna. Och vem vet. Inom en snar framtid kanske vi laddar våra elektriska apparater med lagrad solenenergi.

– Tillsammans med de olika forskargrupperna som ingår i projektet arbetar vi nu med att effektivisera systemet. Mängden el eller värme som det kan utvinna behöver bli större. Även om energisystemet bygger på enkla grundmaterial, behöver det anpassas för att bli tillräckligt kostnadseffektivt att producera, och därmed möjligt att lansera på bred front, säger Kasper Moth-Poulsen.

Vi på Enkla Elbolaget följer spänt utvecklingen!

Most – vad är det?
Förkortningen Most eller Molecular Solar Thermal Energy Storage Systems är ett solenergisystem som innehåller en molekyl av sammansättningen kol, väte och kväve.  När den specialdesignade molekylen träffas av solljus blir den till en energifylld isomer och kan lagras i vätskeform upp till 18 år (!). När den lagrade energin behövs används en katalysator som utvinner energin. Molekylen i systemet kan återanvändas om och om igen.

Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: 9.00 - 17.00
Lunchstängt: 12.00-13.00