Enkla Elbolagets logga
Mer förvaltning på framtidens elmarknad

Enklas paradprodukt är den förvaltade elen. Delar köps in i förväg när priset är som mest fördelaktigt – för ett lägre pris över tid. Lukas Olofsson, försäljningschef på företagssidan, tror att förvaltad el kommer att få en allt viktigare roll på framtidens elmarknad.

Våra marknadsexperter bevakar marknaden för att kunna erbjuda ett så lågt pris som möjligt över tid. Förvaltad el har gått från att bara erbjudas till storförbrukarna i samhället till att även omfatta mindre företag med lägre förbrukning, och så småningom även privatpersoner.

– Enkla har varit ledande i den utvecklingen. Vi hade en tidig företagskund med mindre förbrukning som efterfrågade egen portfölj. För att det skulle gå föreslog vi att samla flera kunder i samma portfölj. Det gick bra, och sedan dess har det utvecklats snabbt, säger Lukas.

– Jag tror att förvaltad el, eller förädlad som vi också kallar det, kommer att fortsätta bli ett självklart alternativ för fler. På en osäker marknad blir riskerna inte lika stora.

Innan vi pratar framtid – hur ser du på elmarknaden idag?

– Det korta svaret är att den är väldigt rörlig. I allt från chanser att hitta bra avtalsformer, till risker som har blivit tydligare idag än för något år sedan. Att gå in i traditionella avtal vid fel tidpunkt har aldrig varit en så stor riskfaktor som det är i nuläget.

– Att skapa sig en korrekt bild av alla prispåverkande faktorer är svårt idag. Särskilt eftersom betydelsen av dem varierar hela tiden. Ena dagen kan det vara väderförhållanden eller produktionsslag som inte levererar på de nivåer man tänkt sig. Nästa dag kan det handla om att vi har överföringsproblematik i kablar mellan olika länder.

Vad ser du ger störst värde för era kunder just nu?

– Den insikt och kunskap som vi kan dela med oss av. Hjälp med att undvika fallgroparna och riskerna som kan vara svåra att överblicka på egen hand, även för den insatta.

– Det kan till exempel handla om att hitta rätt avtalsform, kopplat till vilka volymer som kunden beräknas förbruka. Att se till att kunden inte hamnar i ett avtal där det köps in en för stor volym som gör att kunden bli debiterad för el som inte konsumeras.

Vad tror du kommer att bli viktigare för elkunder framöver?

– Erfarna, stabila leverantörer och förvaltade elavtal. Det vill säga inte bara vanliga rörliga elavtal, utan att man har experter som med kompetens och erfarenhet har förädlat och paketerat produkten utifrån kundens behov.

– Förvaltade elavtal kräver bara ett engångsbeslut från kunden. Efter att ha valt avtal behöver den som inte är intresserad vara aktiv alls, utan kan lägga resten i våra händer. Med vår expertis värderar vi aktuella omvärldsfaktorer och tar fram en avtalsform som passar kunden.

Beskriv en god kundrelation! Som du tror håller nu och i framtiden.

– En ömsesidig relation där vi har en dialog och god insikt i kundens utmaningar. Idag är människor generellt mer insatta i elmarknaden. Det är bara positivt! Vi kan föra resonemang tillsammans på en betydligt högre nivå än tidigare. Men jag tror fortfarande att vi har en viktig roll i att vägleda, utbilda och komma med nya perspektiv. Att ge kunden de sista pusselbitarna för att få till ett långsiktigt bra elavtal.

Vill du veta mer om Enklas förvaltade elavtal?

Läs om Enkla portföljen här eller kontakta någon av våra säljare.

Liknande artiklar

Effektivt brandskydd och hantering av batterier – Experttips för ditt hem

Vilken brandskyddsutrustning borde alla ha hemma? Hur hanterar du ett antänt batteri och vad ska du göra om elden inte går att stoppa? Brandskyddsföreningens elexpert har svaren.   Nödvändig brandskyddsutrustning för hemmet Joakim Jonsson är elexpert på Brandskyddsföreningen. Han berättar att du kan minska risken för elbränder genom att se till att elanläggningen och alla […]

Träbaserade vindkraftverk – Både grönare och starkare

Från en visionär idé på Chalmers 2016 till ett torn för ett kommersiellt vindkraftverk i drift 2023. Träteknologiföretaget Modvion har reformerat tekniken för förnybar elproduktion med sina innovativa konstruktioner i laminerad träfanér.   Allt började på Chalmers, dit uppfinnaren och båtbyggaren David Olivegren vände sig för att undersöka om hans vision om vindkraftverk i laminerad […]
Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: Stängt