Enkla Elbolagets logga

Solceller
- en strålande klimatklok energikälla

Funderar ni på att investera i solceller? Att producera egen solel är ett smart sätt att minska energikostnader och driva verksamhet på ett hållbart sätt. Tillsammans med vår partner Ecokraft kan vi erbjuda solceller med 30 års produktgaranti.

Frågor och svar om solceller

Solpanelerna består av flera sammankopplade solcellspaneler och när solens strålar träffar dessa uppstår en elektrisk spänning och så kallad likström bildas. Med hjälp av en växelriktare omvandlas strömmen till växelström som sen kan användas i fastigheten.

När du installerar solceller är det två delar som är bra att veta. Det finns avgränsningar som avgör om du är en mikroproducent eller en producent. Som mikroproducent får vi per automatik in anläggningen om du redan har förbrukningsanläggningen på samma adress hos oss. Har du däremot en huvudsäkring som är större än 100A blir du en producent och måste du ta kontakt med oss för att lägga ett avtal för att du ska kunna får betalat för det överskottet du producerar.

Solceller absorberar solljus under vintern, även om produktionen såklart minskar. Läs gärna vår artikel om varför solceller är en bra idé, även på vintern.

Solanläggningen kan kräva bygglov. Mer information om vad som gäller finns att läsa hos Boverket.

Ja, det går! Genom att sälja överskottet tills oss får ni en extra intäkt och er solcellsinvestering blir ännu mer lönsam. Som företag har ni dessutom rätt till en skattereduktion på 60 öre per kWh (högst 18 000 kr per år) för överskottsproduktion upp till 30 000 kWh. Detta gäller anläggningar med en säkring på max 100 A.

Ersättningen för överskottsproduktionen betalas ut direkt på er faktura. 

Mottagningsplikt – vi tar hand om er överproduktion 

Om er verksamhet redan har ett elavtal hos oss på Enkla Elbolaget har vi enligt ellagen mottagningsplikt för  överproduktionen av solel och det gäller alla anläggningar som understiger en säkring på 100 A. Det vill säga eftersom vi redan levererar elen till er måste vi också ta emot överproduktionen av solel som kommer ut på elnätet. Detta gäller oavsett om solcellerna är köpta via oss, det vill säga Ecokraft, eller via någon annan solcellsleverantör. Ni behöver inte själva anmäla er solanläggning utan vi får in alla anläggningsuppgifter direkt från ert elnätsbolag när installation och besiktning är klar. Direkt därefter börjar vi köpa ert överskott. 

Vi finns med er hela vägen
Tillsammans med vår partner Ecokraft erbjuder vi högklassiga solceller med 30 års produktgaranti anpassade efter nordiskt klimat. Ecokraft har hängt med i solcellsbranschen länge och har installerat solceller sedan 2008. Tillsammans finns vi med er hela vägen från installation till första egenproducerade kilowatt.
Vill ni komma i kontakt med en solcellsexpert?
Gör din intresseanmälan här
Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: Stängt