Enkla Elbolagets logga

Investeringsstöd för företag.
Klimatklokt och smart.

I början på 2021 presenterades en ny skattereduktion för gröna investeringar för privatpersoner. Än så länge har det inte kommit någon riktigt lika trevlig nyhet för dig som driver företag men möjligheten till investeringsstöd ligger kvar. Här förklarar vi vad som gäller och visar dig var du hittar närmare information.

Investeringsstöd för laddstationer

Publika och icke-publika
När det gäller stöd till lösningar för att ladda elbilar är stödet störst för publika laddstationer. Enligt Energimyndighetens definition ska en publik laddstation vara placerad där vem som helst kan ladda bilen – utmed landsvägar, i allmänna parkeringshus, vid köpcentrum eller på andra allmänna parkeringar, för att nämna några exempel. Men det finns stöd att få också för företag och organisationer som vill installera laddstationer för anställda, medlemmar eller andra särskilt utvalda.

Investera i publika laddstolpar
Du har två möjligheter att få ekonomiskt stöd. Via Naturvårdsverkets initiativ Klimatklivet kan stöd sökas för maximalt 50% av investeringens kostnad. Tänk på att bidraget måste sökas och beviljas innan installationen påbörjas. Trafikverket erbjuder ett liknande stöd men bara för laddstationer längs med vissa vägsträckor. Begränsningen beror på att Trafikverket vill säkra tillgången till snabbladdning av elfordon över hela landet.

  • Läs mer om Klimatklivets stöd här.
  • Sök och läs mer om Trafikverkets stöd här.

Investera i icke-publika laddstolpar
Företag som vill investera i icke-publika laddstationer kan söka bidrag genom Ladda bilen som också det är ett initiativ från Naturvårdsverkets Klimatkliv. Stöd ges på maximalt 50% av investeringskostnaden (max 15.000 kr/laddpunkt) och ansökan kan göras också när installationen påbörjats.

  • Sök och läs mer om Ladda bilen här.

Har du koll på Grönt avdrag för privatpersoner?
För privatpersoner som vill göra gröna investeringar i hemmet ändrades regelverket kring Grönt avdrag fr.o.m. 1 januari 2021.
Läs mer om hur det fungerar här.

Vill du ha vår hjälp?

Vi på Enkla Elbolaget hjälper dig gärna med ansökan om investeringsstöd till företag.
Prata med sin säljare eller direkt med Sam Ivarsson som är projektledare med särskilt bra koll på området.

Sam Ivarsson
0454-200 262
Sam.ivarsson@enklaelbolaget.se

Vad vill du veta mer om?
Solceller Laddstolpar Elavtal
Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: Stängt