Enkla Elbolagets logga

Miljöpolicy

Enkla Elbolaget är en del av Dalakraft och tillsammans med Jämtkraft och Scandem bildar vi Sveriges sjätte största elkoncern. Som koncern har vi kraft och möjlighet att ge våra kunder riktigt mycket värde och förenkla livet för dig som ansvarstagande elkund, till exempel genom smarta laddningslösningar för din elbil och solceller till din fastighet.

Dalakraftkoncernen förmedlar förnybar elenergi, bredband och laddplatser på en nivå som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat. Det innebär att miljöarbetet präglas av en helhetssyn för att främja en hållbar utveckling.

  • Dalakraftkoncernen bidrar till att utveckla ett hållbart samhälle, regionalt och lokalt.
  • Dalakraftkoncernen samarbetar med ägare, kunder, myndigheter och andra intressenter.
  • Dalakraftkoncernen följer gällande lagstiftning och andra bindande krav.
  • Dalakraftkoncernens samtliga medarbetare och nära samarbetspartners, såsom leverantörer, har god kunskap om miljö och verksamhetens miljökrav.
  • Miljö är ett linjeansvar i Dalakraftkoncernen. I miljöfrågor ansvarar varje kontor för sin egen kartläggning, planering, åtgärd, utbildning, information och uppföljning inom sitt ansvarsområde.
  • Inom Dalakraftkoncernen samordnas miljöfrågorna av ekonomichefen.
Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: Stängt