Klimatklok el är förnybar energi från sol, vind och vatten

Vi kallar den el som vi säljer för klimatklok. Det gör vi eftersom varenda kWh av den el vi köper in för att sälja vidare till dig har ursprungsgarantier från förnybar elproduktion, det vill säga från sol, vind och vatten. Det känns 100% bra!

Tillsammans skyndar vi på omställningen

Som elbolag har vi en unik möjlighet att göra något för miljön. Därför erbjuder vi enbart klimatklok el, utan att det kostar extra för dig som kund.

Trots ursprungsgarantierna så kan varken vi eller någon annan elleverantör i dagsläget garantera att den el som gör att just din lampa lyser, kommer från förnybara källor. Elen flödar nämligen fritt i elnätet. Fast ju fler kunder som vill köpa förnybar el och ju fler leverantörer som bestämmer sig för att bara sälja el med utsläppsgarantier, desto snabbare når vi målet att ha ett elnät med endast förnybar energi. Där klimatklokt är det enda alternativet.

Till dess får vi vara nöjda med att vi påverkar utvecklingen i rätt riktning – vi på Enkla Elbolaget genom att köpa och sälja el från förnybara källor, och du genom att välja att vara kund hos oss. Tillsammans skyndar vi på omställningen till en mer klimatvänlig elproduktion.

100 % förnybar energi
Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: Stängt