100% förnybar energi

Vi kallar den el som vi säljer för klimatklok el. Det gör vi eftersom varenda kWh av den el vi köper in för att sälja vidare till dig har ursprungsgarantier från förnybar elproduktion, det vill säga från sol, vind och vatten. Det känns 100% bra!

Men i dagsläget kan varken vi eller någon annan elleverantör garantera att den el som gör att just din lampa lyser, kommer från förnybara källor. Elen flödar nämligen fritt i elnätet. Fast ju fler kunder som vill köpa förnybar el och ju fler leverantörer som bestämmer sig för att bara sälja el med utsläppsgarantier, desto snabbare når vi målet att ha ett elnät med endast förnybar energi. Där klimatklokt är det enda alternativet.

Till dess får vi vara nöjda med att vi påverkar utvecklingen i rätt riktning – vi på Enkla Elbolaget genom att köpa och sälja el från förnybara källor, och du genom att välja att vara kund hos oss. Tillsammans skyndar vi på omställningen till en mer klimatvänlig elproduktion.

100 % förnybar energi
Välkommen till
Enkla Elbolaget
Öppet
Ring oss
Idag: 9.00 - 17.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Stängt