Enkla Elbolagets logga
Fler elbilar – men räcker laddstolparna?

Utvecklingen av elbilar går av bara farten, men utbyggnaden av publika laddstationer håller inte riktigt samma takt. För att uppnå klimatmålet att minska koldioxidutsläppen med 55 procent behöver EU utöka antalet rejält – med 14 000 nya laddstolpar per vecka.

EU-kommissionens plan är att det år 2030 ska finnas 3,5 miljoner laddningsstationer för elbilar spridda över unionens medlemsländer, med max 60 kilometer mellan laddstolparna längs Europas större vägar. Enligt en samlad rapport från flera större bilbranschaktörer, däribland svenska Volvo och Scania, räcker inte det för att möta de 42,8 miljoner laddbara bilar som beräknas finnas i de europeiska medlemsländerna år 2030.

 Beräkningarna tyder på att EU kommer att behöva dubblera antalet publika laddstolpar till 6,8 miljoner till år 2030 för att möta det ökade behovet. Det skulle innebära 14 000 nya installerade laddstationer varje vecka fram till dess – en stor kontrast till nulägets knappt 2 000 installerade laddstationer per vecka.

Vad saktar ner utbyggnaden?
Att snabba på processen av en utbyggd laddinfrastruktur är inte helt enkelt, utan begränsas av en rad faktorer. Komplexa bygglovsprocesser, som kan skilja sig från land till land och i olika delar av ett och samma land, är en sådan faktor, liksom överenskommelser och tillståndsprocesser med markägare och elnätsbolag. Det kan också handla om brist på kvalificerade installatörer. Och förstås – stora kostnader.

Hur ligger Sverige till?
Idag uppgår den totala svenska laddkapaciteten till ca 600 MW. Enligt 2022 års rapport Mobility Insights från DI Mobilitet klarar Sverige med råge både de satta europeiska målen om en samlad laddkapacitet på drygt 240 MW och de ”ambitiösare” målvärdena på uppåt 540 MW – just nu. Det gäller samtliga Sveriges regioner frånsett Stockholm, som har svårtolkade siffror på grund av det höga antalet registrerade leasingbilar.

Men DI Mobilitets rapport nämner också att mätningen beror på vilken data och vilka mått man utgår från. Och oavsett hur bra vi ligger till idag menar DI Mobilitet att det är troligt att framtiden kan komma att bli mer utmanande, med en fortsatt snabbt uppgående kurva på laddbilsfronten, i förhållande till den inte lika snabba kurvan på laddplatsfronten:

”De två̊ senaste åren har försäljningen av laddbara bilar skjutit i höjden – samtidigt som utbyggnaden av laddstolpar fortsatt i ungefär samma takt som tidigare. Kurvorna har gått isär.”

Samtidigt menar både Power Circle och Trafikverket att EU-kommissionens uppsatta mål tvärtom riskerar att vara för höga i en svensk kontext: ”Beroende på̊ de nationella, regionala och lokala förutsättningarna är det troligt att behovet på̊ publik laddinfrastruktur kommer variera över Europa”.

Liknande artiklar

Effektivt brandskydd och hantering av batterier – Experttips för ditt hem

Vilken brandskyddsutrustning borde alla ha hemma? Hur hanterar du ett antänt batteri och vad ska du göra om elden inte går att stoppa? Brandskyddsföreningens elexpert har svaren.   Nödvändig brandskyddsutrustning för hemmet Joakim Jonsson är elexpert på Brandskyddsföreningen. Han berättar att du kan minska risken för elbränder genom att se till att elanläggningen och alla […]

Träbaserade vindkraftverk – Både grönare och starkare

Från en visionär idé på Chalmers 2016 till ett torn för ett kommersiellt vindkraftverk i drift 2023. Träteknologiföretaget Modvion har reformerat tekniken för förnybar elproduktion med sina innovativa konstruktioner i laminerad träfanér.   Allt började på Chalmers, dit uppfinnaren och båtbyggaren David Olivegren vände sig för att undersöka om hans vision om vindkraftverk i laminerad […]
Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: Stängt