Enkla Elbolagets logga
Mindre utsläpp med energisnål metod

Koldioxid som fångas in och förvaras är en teknologi som är mer aktuell än någonsin. Enligt FN:s klimatorgan IPCC är den till och med central för att motverka klimatkrisen. Många aktörer har hoppat på tåget och olika samarbeten inletts – som det mellan Lunds universitet och fyra kommersiella aktörer. 

Åtgärden, att fånga in koldioxid, är inte ny i sig. Den går under namnet CCS eller bio-CCS, som står för Carbon Capture and Storage. Problemet med de traditionella metoderna är dock att de är högst energikrävande. Vid institutionen för kemiteknik vid Lunds universitet finns en av världens ledande forskargrupper inom området. Tillsammans med sina samarbetspartners vill de påvisa att deras världsunika, egenutvecklade teknik kan leverera samma resultat – men till mycket lägre driftskostnader. Projektet går under namnet: ”Energisnål koldioxidinfångning med AMP/DMSO”.

Avgörande för framgång
Det är miljö- och återvinningsföretaget Sysav, ingenjörsföretaget Granitor Systems, Växjö Energi och Öresundskraft som tillsammans med Lunds universitet ingår i satsningen. Och just dessa aktörer är avgörande för framgången i projektet. Att tekniken fungerar i labb på universitet är klart, men ska tekniken verkligen utvärderas och på sikt realiseras behöver den köras i skarpt läge.

Testas som pilot
Målet är att fånga in och lagra en koldioxidmängd motsvarande 20 procent av de fossila växthusgasutsläppen, i el- och fjärrvärmesektorn i Sverige. Det är Granitor Systems som står bakom pilotanläggningen som har installerats och som testas som pilot hos Växjö Energi. Det krävs cirka 5 000 timmars testning för att få svar på om tekniken fungerar som var tänkt. De första resultaten förväntas under våren 2023. Är dessa positiva har tekniken möjlighet att bidra till såväl negativa utsläpp som en minskning av fossila utsläpp av koldioxid. Vilket ligger helt i linje med det som IPCC uttrycker: ”att det är omöjligt att förhindra klimatförändringar framöver utan att använda sig av kolsänkor som fångar upp den koldioxid som annars skulle ha nått atmosfären”.

Enligt Växjö Energi är ett möjligt scenario att en fullskalig anläggning finns på plats och i drift år 2027. Titta gärna på filmen som pedagogiskt visar hur koldioxidinfångning går till:
https://www.veab.se/om-oss/satsningar-och-projekt/bio-ccs/sa-fungerar-koldioxidinfangning/

Liknande artiklar

Effektivt brandskydd och hantering av batterier – Experttips för ditt hem

Vilken brandskyddsutrustning borde alla ha hemma? Hur hanterar du ett antänt batteri och vad ska du göra om elden inte går att stoppa? Brandskyddsföreningens elexpert har svaren.   Nödvändig brandskyddsutrustning för hemmet Joakim Jonsson är elexpert på Brandskyddsföreningen. Han berättar att du kan minska risken för elbränder genom att se till att elanläggningen och alla […]

Träbaserade vindkraftverk – Både grönare och starkare

Från en visionär idé på Chalmers 2016 till ett torn för ett kommersiellt vindkraftverk i drift 2023. Träteknologiföretaget Modvion har reformerat tekniken för förnybar elproduktion med sina innovativa konstruktioner i laminerad träfanér.   Allt började på Chalmers, dit uppfinnaren och båtbyggaren David Olivegren vände sig för att undersöka om hans vision om vindkraftverk i laminerad […]

Hur effektiva är solceller om vintern?

Du har kanske ställt dig frågan ovan, oavsett om du redan har solceller eller står i begrepp att göra en installation. Låt oss reda ut verkningsgrad, vinklar på paneler och förmånliga avdrag med Malte Rungård, byggteknisk rådgivare på Villaägarna.   Solceller är en förnybar energikälla som producerar elektricitet även på vintern, men av naturliga orsaker är […]
Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: Stängt