Elprisrekord i Sverige – dags att vintersäkra?

Rekord efter rekord slås just nu i Sverige när det kommer till elpris. Den 15 september brakade det loss med ett genomsnitt på över 160 öre/kWh (!) i elområde 4. Även de andra elområdena ligger ovanligt högt. Men – vad är det som trissar upp priset? Och om pristopparna redan är här, hur ska då vintern bli?

Höga priser i Europa
Aldrig tidigare har elpriset skjutit i höjden till de nivåer som är nu, åtminstone inte i södra Sverige. Den 15 september hade elområde 4 ett genomsnittspris på 160 öre/kWh. Och det finns flera anledningar till att priset gått upp.

En av anledningarna är bristen på vatten i våra vattenmagasin. Det här året har varit betydligt torrare, både i Sverige och i Norge, vilket i sin tur påverkat vattenkraftens produktionskapacitet.

Även skenande bränslepriser höjer priserna. Priset på gas har nått rekordnivåer samtidigt som olja och kol också blivit allt dyrare. Och trots att vi i Sverige främst har fossilfri produktion påverkas vi av höjningarna i Europa. Men hur?

Såhär påverkas vi av höga elpriser i Europa
I Norden har vi fördelen att kunna producera större mängder fossilfri energi, främst vattenkraft. I Europa ser det lite annorlunda ut. Där produceras fortfarande stora mängder kol- och gaskraft, som den senaste tiden sålts till ett högre pris. Och högre priser på fossila bränslen ger ett högre elpris i Europa.

För oss i Norden har det inneburit att vi kan exportera vår, i jämförelse, billiga vattenkraft till ett högt’’Europapris’’. Detta i stället för att spara och sälja inom Norden. Så det är alltså inte själva importen av fossil energi som ger oss pristoppar här i Sverige. Utan det är det höga priset, som också ökar värdet på den egna kraften.

Tryggt med vintersäkring
Prognosen framåt tyder på att de höga elpriserna även kommer att ligga kvar över vintern. Om det då blir smällkallt och elanvändningen ökar, finns det risk att elräkningen blir hög för många. Som konsument kan det därför vara klokt att se över sitt elavtal. Att välja ett förvaltat avtal kan vara en god idé eftersom experterna säkrar upp el till ett visst pris på längre sikt, just för att kunna sprida riskerna och ducka för pristopparna.

Vår förvaltade elfond Relaxa är just en sån god idé. Genom att köpa in elen som våra kunder behöver under perioder då elpriset är som lägst, ser vi till att hålla nere elpriset – även när det blir smällkallt. Man kan säga att vi ägnar hela året åt att vintersäkra och se till att du slipper prischock under månaderna med snösmockor och rysskyla.

Vintersäkra och slipp prischock
Läs mer och bli kund här!
Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: 9.00 - 17.00
Lunchstängt: 12.00-13.00