Elområden – vad är det och varför finns dom?

Du har säkert hört talas om elområden och att konsumenter i Sverige betalar olika mycket för elen beroende på var i landet de bor. För dig som vill veta mer om systemet och förstå varför det finns reder vi ut begreppen här. 

2011 delades länderna i det nordiska elsystemet in i elområden. Den främsta anledningen var att jämna ut konkurrensfördelar mellan olika regioner med varierande prissättning.

Sverige fick fyra elområden – från SE1 i norr till SE4 längst i söder. Sedan dess förhåller sig elpriset i respektive elområde till ett gemensamt riktpris, ett så kallat systempris. När ett område kan tillgodose hela sin konsumtion med egenproducerad el så följer man systempriset. När det istället blir ett överskott eller underskott justeras priset i elområdet därefter – det görs en områdesjustering.

Snedfördelade naturkrafter påverkar
År 2020 var ett exempel på ett år med ett enormt överskott av vattenkraft i Norden, till största delen producerades den i Norge och norra Sverige. Med den begränsade överföringskapacitet som vi hittills haft, blir resultatet att elpriset blir extremt lågt i områden med vattenkraft, medan övriga områden, som är beroende av omgivande marknader för sin elförsörjning, får ett pris som styrs av just det och därför kan bli högt.

För att klara av att matcha områdets förbrukning och efterfrågan, har SE4 under perioder importerat el från andra sidan Östersjön, ibland via Danmark. Då har prissättningen i södra Sverige styrts av Europa-priserna, något som ofta inneburit en relativt hög områdesjustering.

SydVästlänken – äntligen i drift
För att jämna ut export och import mellan Sveriges elområden, har Svenska Kraftnät, som står bakom elområdesindelningen, satsat stort på att bygga en överföringsledning från Hallsberg i Närke till Hörby i Skåne. Ledningen kallas SydVästlänken och när den är i full drift ökar överföringskapaciteten av el mellan mellersta och södra Sverige med upp till 25 procent. Efter flera förseningar är SydVästlänken i drift sen juli 2021..

Ett stort steg i rätt riktning!

Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: Stängt