Elnätsavgift – så funkar det

Som en väg eller järnväg, rakt in i ditt hus. Så fungerar elnätet, fast i stället för bilar och tåg är det el som transporteras. Och du är med och betalar genom din nätavgift. I Energikoll del 4 reder vi ut vad du betalar för och hur du kan påverka din avgift

Som kund kan det vara svårt att förstå vad elräkningarna består av. Den senaste tidens höga energipriser gör att ämnet aktualiseras ytterligare. Men dina kostnader för el består av flera delar och energibolag får allt oftare frågor om nätavgifter. Varför ser de ut som de gör och har de förändrats?

– Med nätavgiften betalar du för gemensam infrastruktur. Du kan jämställa elnätet med vägar som transporterar elen in i ditt hus, säger Daniel Köbi på Jämtkraft Elnät, som äger och driver elnätet i stora delar av Jämtland.

Elnätsmarknaden är ett monopol, det är politiskt beslutat. Det är för att det vore ineffektivt att bygga flera elnät parallellt, på samma sätt som vi inte bygger två likadana vägar bredvid varandra. Du kan alltså inte välja elnätsföretag, utan det är bara ett företag per nätområde som sköter elnätet. Men nätbolagen kan ändå inte ta ut vilka avgifter som helst.

– Alla nätbolag utgår ifrån en intäktsram från Energimarknadsinspektionen, riktlinjer som sätts fyra år i taget och de kontrollerar att vi inte har för höga priser, säger Daniel Köbi.

Du betalar för din tårtbit
Via nätavgiften betalar du för ditt utnyttjande av elnätet, alltså ”den tårtbit som du äter av hela den stora kakan”, som Daniel Köbi uttrycker det. Det elnätsföretaget tar betalt för är kostnader för att renovera och bygga nytt, reparationer samt underhåll som att hålla ledningar fria från störningar som snö och nedfallna träd, exempelvis. I avgiften ingår också abonnemangsavgift till det nationella stamnätet – alltså de stora kraftledningar som transporterar el mellan olika delar av landet.

– När du ser stora kraftledningar i landskapet, eller när du ser transformatorstationer och andra installationer, så är det den infrastruktur som du är med och betalar för med nätavgiften, säger Daniel Köbi.

Ytterligare en del på nätfakturan är skatter och avgifter som går till samhället. Dessa låg tidigare på elhandelsfakturan, men sedan 2018 tas de ut genom elnätsbolaget istället.

Viktigt att ha rätt säkring
Går det då att själv påverka sin elnätsavgift?

– Ja, men det beror på var du bor. Att ha rätt säkring är viktigt och avgörs av hur stor effekt du behöver, säger Daniel Köbi.

Vid för låg huvudsäkring riskerar strömmen att gå och du kan få byta huvudsäkring ofta, om du däremot har en högre säkring än vad du behöver så betalar du en onödigt hög fast avgift.

Oavsett var i landet du bor och vilken elnätsleverantör du har, kan du alltså påverka nätavgiften med huvudsäkringens storlek – exempelvis när du byter från ett energikrävande uppvärmningssystem till ett mer effektivt och din förbrukning sjunker. Med vissa nätbolag kan du däremot också påverka den rörliga delen av din elnätsavgift, beroende på när och hur du använder din el.

Elnätet ska växa
Men oavsett beräkningsgrund för avgiften finns det ett som är säkert för framtiden: samhället elektrifieras och elnätet behöver byggas ut för att anpassas för det.

– Sveriges elförbrukning har länge varit ganska stabil, runt 140 terawattimmar de senaste 20-30 åren. Men fram till 2045 räknar man med att användningen av energi ska fördubblas i samhället, och vi behöver stärka elnätet för att klara det, säger Daniel Köbi.

En del av något större
Enkla Elbolaget är en del av Dalakraft och tillsammans med Jämtkraft och Scandem bildar vi Sveriges sjätte största elkoncern. Som koncern har vi kraft och möjlighet att ge våra kunder riktigt mycket värde och förenkla livet för dig som ansvarstagande elkund, till exempel genom smarta laddningslösningar för din elbil och solceller till din fastighet.

Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: 9.00 - 17.00
Lunchstängt: 12.00-13.00