El från färg kan ersätta batterier

Forskare har tagit fram en färg som ger ifrån sig värme – och som kan omvandla den till elektricitet. En möjlig ersättare till batterier i kroppsnära teknik och mindre apparater – och ett nytt möjligt komplement i den gröna omställningen, enligt forskningsgruppen.

Det är forskare vid KTH i samarbete med University of Valencia och University of Warwick som står bakom projektet. Den nyutvecklade färgen är så kallat termoelektrisk, ett begrepp som hänvisar till just det fenomen som innebär att värme omvandlas till elektricitet.

För att uppnå det fenomenet, och för att den alstrade värmen ska kunna återanvändas för energiförsörjning, krävs ett specialdesignat termoelektriskt material.

 

Värme blir el – så här går det till

  1. Ett specialdesignat termoelektriskt material värms upp.
  2. Laddningsbärare (bland annat elektroner) börjar vandra från den varma till den kalla änden av materialet…
  3. … vilket genererar elektricitet.

 

Användning i vardagen

Den termoelektriska färgen förväntas kunna produceras både kostnadseffektivt och hållbart framöver, och ska kunna tillämpas i människors vardag.

– I ett kortare perspektiv förväntar vi oss att arbetet kommer att ha en påverkan inom det som kallas Sakernas internet med små apparater som använder lite elektricitet. Färgen kan ersätta batterier i exempelvis kroppsnära teknik, säger Muhammet Toprak, professor i materialkemi vid KTH i en nyhetspublicering från KTH.

Vad är Sakernas internet?

Alla föremål omkring oss – i våra hem, på våra arbetsplatser och i offentliga miljöer – som är uppkopplade till internet, och sammankopplade till varandra, utgör det som kallas Sakernas internet, eller Internet of Things (IoT). Det kan handla om allt ifrån smarta telefoner, som ju redan är en väl etablerad del i mångas liv, till sensoriska vattenkranar på publika toaletter, eller sammankopplade vägar och fordon som kan utbyta viktig data med varandra och på så sätt öka trafiksäkerheten. IoT används för att skapa värde för människor, exempelvis för att effektivisera människors vardag eller arbetsliv, liksom för energieffektivisering och olika former av samhällsnytta. Läs mer om IoT här.

Några utmaningar framåt

Färgen ska kunna fungera vid rumstemperatur, och appliceras på vilka apparater och ytor som helst som släpper igenom värme, i nuläget lägre värme än 100 grader Celsius.

Däremot kan det än så länge finnas en utmaning för det termoelektriska materialet att bibehålla sin värmeledningsförmåga och resistens även på större ytor, då det över tid tycks tappa sin förmåga att generera elektricitet.

Användningen på större ytor är dock något som projektgruppen ser kommer att kunna öka i ett längre perspektiv.

– Det kan påskynda anpassningen av termoelektrisk teknik för att effektivt omvandla värme till energi och vara ett komplement i den gröna omställningen, säger Muhammet Toprak.

 

Blir du sugen på att läsa om fler aktuella innovationer? Kolla in några av våra tidigare artiklar nedan:

Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: Stängt