Dukat för matmärkningar

Det ska vara lätt för konsumenten att göra bra val för hälsa, miljö och hållbarhet. Med matmärkningar blir det tydligt vilka produkter som är att föredra – om man vill köpa och äta kloka alternativ.

Idag finns det en uppsjö av olika kvalitetsmärkningar på mat och livsmedel. De skiljer sig en del vad gäller inriktning, omfattning och kravnivåer. Som konsument kan det vara klurigt att veta vad de står för. Så låt oss bena ut några av de större namnen.

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för ekologisk mat. Här ställs höga kvalitetskrav på de certifierade producenterna, som ska stå för god djuromsorg, socialt ansvar och minskad klimatpåverkan. Maten ska odlas utan kemiska bekämpningsmedel och får inte innehålla naturfrämmande tillsatser.

En annan märkning som funnits med länge är Livsmedelsverkets Nyckelhålet. Den sätts på produkter som är nyttigare än alternativen – med mindre eller nyttigare fett, mindre socker, mindre salt och mer kostfiber och fullkorn. Märkningen bygger på den senast samlade forskningen om samband mellan mat och hälsa.

Fairtrade är en internationell märkning som springer ur ett starkt rättviseperspektiv för att kvalitetssäkra råvaror som odlas i länder med utbredd fattigdom. Den ställer krav för att odlare och anställda ska stärka sitt inflytande, påverka sin inkomst – och därmed både sina arbets- och levnadsvillkor.

En matmärkning är tänkt att vara ett redskap för konsumenten för att lättare ta beslut och göra inköp som är bättre för hälsa och miljö än alternativ som inte är märkta. Märkningen blir därför också ett redskap för påtryckning gentemot producenterna för att de ska leverera så nyttiga och hållbara produkter som möjligt.

Det finns som sagt många märkningar som utförs av oberoende organisationer och myndigheter – och som kanske därför kan tillskrivas större seriositet. Det finns också producenter som skapar ”egna” märkningar som riskerar att inte vara lika trovärdiga då de inte granskas på samma sätt. Ett tips för att ha koll är att läsa lite mer om de större märkningarna och vilka organisationer som ligger bakom dem:

https://markningsguiden.hallakonsument.se/
https://www.jordklok.se/sv/miljomarkningar

Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: 9.00 - 17.00
Lunchstängt: 12.00-13.00