2020-10-15 Innovationer
Dubbel Sverigepremiär för solcarport – unik innovation laddar Ronneby

Solcarporten producerar förnybar, lokalproducerad el genom att ta vara på solenergin. Den smarta och unika innovationen från InnoVentum är svaret på frågan ”Hur kan vi ta vara på solens kraft och motivera fler Ronnebybor att välja en laddhybrid nästa gång de köper bil?” En fråga som Enkla Elbolaget funderat över innan de bestämde sig för att göra investeringar i solcarportar. Nu står de färdiga och därmed är det dubbel Sverigepremiär för två solcarportar i Ronneby.

Enkla Elbolaget har investerat i en solcarport för publik laddning. Den finns nu på plats i den nya, miljöprofilerade stadsdelen ”Kilen” som växer fram intill Resecentrum i Ronneby. Sam Ivarsson, Teknisk projektledare på Enkla Elbolaget berättar:

– Vi är mycket stolta över att vara först ut med solcarporten och att kunna erbjuda den smarta lösningen till klimatkloka företagskunder. Det är en perfekt lösning för den som vill ha solpaneler men inte har ett hustak som lämpar sig för det. Och det finns fler fördelar; bilen får tak över huvudet när den parkeras för att laddas och den el som carporten producerar kan säljas för att hjälpa till att hämta hem investeringen.

Samarbete mellan privat och kommunalt bolag
Enkla Elbolaget och Miljöteknik, kommunens elnätbolag, är kontorsgrannar på Softcenter i Ronneby. Och just där, utanför bolagens kontor, står den gemensamma solcarporten som ska användas av medarbetare och kunder. Miljöteknik hyr in sig på två av carportens parkeringsplatser och samarbetsavtalet mellan bolagen är skrivet på fem år.
En solcarport har två laddstolpar med fyra laddplatser. På taket finns 48 solpaneler som ger totalt 16 kW. Det betyder 16 000 kWh per år, vilket motsvarar den mängd energi som krävs för att köra två varv runt jorden. Den är byggd i limträ som binder CO2 och har fundament av återvunnen metall.

OM INNOVENTUM
InnoVentum startades av Blekingesonen Sigvald Harryssson – entreprenör, innovatör och Professor i disruptiv innovation. Bolaget satsar på att skapa innovativa och resurseffektiva lösningar med korta ledtider till lägre kostnader än konkurrenterna. Lösningar som tar vara på solens och vindens kraft, ofta samtidigt och alltid med minsta möjliga miljöpåverkan som mål. Flera av bolagets innovationer är hybrider som använder både sol- och vindkraft för maximal effekt och minimal påverkan. Materialvalen spelar stor roll och InnoVentum bygger gärna med trä som binder CO2 och ersätter betongfundament med skruvfundament av återvunnen metall.

Vill du veta mer? Kontakta:
Sam Ivarsson på 0454-20 02 62 eller sam.ivarsson@enklaelbolaget.se

Läs mer om solcarporten på innoventum.se

Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: Stängt