2021-03-10 Innovationer
Cirkulär ekonomi inom IT lockar

Begagnad teknik har aldrig varit hetare. Orsak? Pandemin. Kombinationen av ökat miljömedvetande, mer tid hemma och ekonomisk osäkerhet har gjort både företag och privatpersoner mer benägna att välja återanvända IT-produkter. En hållbarhetstrend som vi på Enkla Elbolaget gärna lyfter och tittar närmare på.

Värdet på begagnad elektronik har i pandemins spår ökat enormt, i vissa fall med 100 procent på den globala marknaden. Det konstateras i Dagens Handel – och miljöteknikföretaget Inrego kan inte annat än hålla med. Med affärsidén att köpa in, renovera och sälja begagnad IT-utrustning, vilket de har gjort i mer än 25 år, kunde de i inte ligga mer rätt i tiden. Vi känner oss både imponerade och inspirerade när vi får veta mer om deras verksamhet.

– Våra grundare såg tidigt värdet av att reparera och sälja begagnade datorer till framför allt studenter. Idag är vi marknadsledande inom hantering av återanvända IT-produkter i Norden och levererar till företag, organisationer, skolor och människor i över 90 länder, säger Sebastian Holmström, Circular Strategy Lead på Inrego.

För att tillverka en bärbar dator krävs råvaror och material som hämtas och transporteras från världens alla hörn. Koppar från Chile, guld från Sydafrika, nickel från Ryssland, olja från Mellanöstern – beståndsdelar som ger upphov till omfattande koldioxidkrävande leverantörskedjor.

– Omkring 80 procent av klimatpåverkan från en dator kommer från produktionen. Därför är det enskilt bästa vi kan göra för att minska klimatpåverkan från våra datorer att använda produkterna längre, samt att se till att de återanvänds när du är klar med dem, säger Sebastian Holmström.

Inrego är noga med att betona att deras produkter är raderade, uppgraderade och grundligt testade. Att pandemin har ökat värdet på återvunnen teknik ser de som ett friskhetstecken. Miljön gynnas – men också företag och organisationer som får tillbaka mer pengar än tidigare på sin använda elektronik när de säljer den till en IT-återanvändare.

– Inte minst spelar företag som baserar sin affärsmodell på återanvändning en viktig roll för att bygga upp kretsloppet för hållbar återanvändning av använd IT-utrustning globalt, säger Sebastian Holmström.

Läs mer:
www.inrego.se
www.dagenshandel.se
www.aktuellhallbarhet.se

Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: 09.00 - 15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00