Enkla Elbolagets logga
Blå energi – doldis med stor potential

Världen ställer om till förnybar energi men sol-, vind- och vattenkraft räcker inte till. Så kallad blå energi från havet står näst på tur att utvecklas. Denna relativt okända energi frigörs då sötvatten från en älv eller flod blandas med saltvatten från havet, berättar Naser Tavajohi som forskar på området.

Möjligheterna för blå energi är stora i Sverige och forskare vid Umeås och Lunds universitet undersöker just nu vilka områden i landet som har störst potential.

– Sverige har många älvar som rinner ut i havet och skulle verkligen kunna dra nytta av denna energikälla. Det har märkligt nog inte pågått någon forskning alls i ämnet, men nu arbetar vi för att fylla kunskapsgapet, säger ansvarig forskare Naser Tavajohi på Kemiska institutionen vid Umeå universitetet.

Kemiska laddningar

Blå energi kallas även saltkraft. Salter är sammansatta av positiva natriumjoner och negativa klorjoner. I fasta ämnen dras de positiva och negativa laddningarna till varandra och binder samman jonerna, exempelvis i vanligt bordssalt. I vatten däremot frigörs jonerna och kan röra sig fritt från varandra.

Saltkraften utvinns genom att natriumjoner pumpas från ett kärl med saltvatten genom ett membran över i en behållare med sötvatten, samtidigt som membranet håller tillbaka de klorjonerna. Resultatet är en spänningsskillnad mellan de båda kärlen, som kan utnyttjas genom elektroder.

En förutsägbar energikälla

Saltkraften är helt ren, miljövänlig och kan utnyttjas kontinuerligt dygnet runt 365 dagar om året, berättar Naser Tavajohi. Till skillnad från sol och vind är havens strömmar alltid i rörelse och havsenergi kan därför bli en förutsägbar bas för framtidens energiproduktion och bidra till att höja graden av tillförlitlighet i ett elnät.

Frågan står högt på den politiska agendan inom EU, men utvecklingen är ännu i sin linda. Några energikraftverk har byggts, men höga kostnader gör att den stora vågen av blå energi låter vänta på sig.

Positiv start

Forskarteamet i Umeå har hittills sett många intressanta resultat i sitt arbete. De har identifierat två geografiska områden som ska blir försöksområden nästa steg. Vilka det är avslöjas i slutet av året då resultatet av kartläggningen publiceras.

Förutom naturliga resurser där älvar möter hav, har forskarna också undersökt ”konstgjorda resurser” från industrier. Det finns exempel på sammanhang då industrier redan separerar salt från vatten i sin produktion och detta skulle också kunna utgöra en resurs för blå energi. Även här kommer två företag att bli föremål för pilotförsök.

– I höst ska vi testa både de naturliga och konstgjorda resurserna i laboratorieskala, anpassa det omvända elektrodialys-systemet baserat på svenska vattenresurser och bedöma blå energis potential som en alternativ förnybar energikälla för att producera 50 kW energi, säger Naser Tavajohi.

VÄRT ATT VETA OM BLÅ ENERGI

  • Potentialen för blå energi är cirka 2,6 TW, vilket är 20 procent av det nuvarande globala energibehovet och mer än den nuvarande globala elförbrukningen på cirka 2 TW.
  • I Nederländerna finns en pilotanläggning som producerar 50 kW blå energi per timme. En annan europeisk anläggning finns i Italien.
  • Det är framför allt i större städer vid kusten som det kan vara effektivt att utvinna blå energi för att förse boende och företag med el.

Liknande artiklar

Effektivt brandskydd och hantering av batterier – Experttips för ditt hem

Vilken brandskyddsutrustning borde alla ha hemma? Hur hanterar du ett antänt batteri och vad ska du göra om elden inte går att stoppa? Brandskyddsföreningens elexpert har svaren.   Nödvändig brandskyddsutrustning för hemmet Joakim Jonsson är elexpert på Brandskyddsföreningen. Han berättar att du kan minska risken för elbränder genom att se till att elanläggningen och alla […]

Träbaserade vindkraftverk – Både grönare och starkare

Från en visionär idé på Chalmers 2016 till ett torn för ett kommersiellt vindkraftverk i drift 2023. Träteknologiföretaget Modvion har reformerat tekniken för förnybar elproduktion med sina innovativa konstruktioner i laminerad träfanér.   Allt började på Chalmers, dit uppfinnaren och båtbyggaren David Olivegren vände sig för att undersöka om hans vision om vindkraftverk i laminerad […]
Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: Stängt